Nettsider med emneord «eldre»

Illustrasjonsbilde av to eldre damer som sitter på en benk med en mannlig pleier. De smiler og er i godt humør.
Publisert 18. sep. 2019 10:47

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

Kvinne med armen i gips
Publisert 19. okt. 2021 14:41

I Norge har ca. 300 000 personer benskjørhet. Det er en større andel av befolkningen enn vi finner i andre land. 

Bildet kan inneholde: hud, sittende, komfort, rom, møbler.
Publisert 19. des. 2019 18:01

Det overordnede målet med dette PhD-prosjektet er å evaluere om scoringsverktøyet Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT) er egnet for tidlig identifisering av alvorlige tilstander hos skrøpelige eldre som mottar tjenester fra kommunen og om verktøyet styrker beslutningskompetansen blant helsepersonell og samarbeidet mellom hjemmesykepleien og legetjenesten.

Eldre dame i natur
Publisert 3. sep. 2020 11:15

– Vi trenger systemer som sikrer at eldre i størst mulig grad får legemidler de har nytte av, men heller ikke flere. Fastleger og geriatere bør samarbeide, mener professor Torgeir Bruun Wyller.

Illustrasjonsbilde av lege som undersøker eldre pasient med blotrykksmåler
Publisert 2. okt. 2018 09:43

Den årlige konferansen «Forskningsdagen» presenterer masteroppgaver og Phd.-arbeid med relevans for eldreomsorgen.

To eldre menn som ler hjertelig.
Publisert 1. okt. 2021 12:47

Hva er viktigst for å trives når du blir eldre og livet byr på utfordringer?

Publisert 4. aug. 2014 13:03

Gratulerer til forskerskolestudent Reidun Sandvik som har fått fin omtale i Dagens Medisin av sin artikkel om smertebehandling av demente!

Publisert 17. sep. 2019 10:35

Hvordan forbedre konvensjonell behandling av individer med Alzheimers sykdom (AD) eller andre aldersrelaterte sykdommer? Vårt mål er å gi tidlig og nøyaktig diagnose, etterfulgt av nye terapier til AD-pasienter og pasienter med andre aldersrelaterte sykdommer.

Publisert 6. des. 2018 12:13

Eldre pasienter ble mer bevisst hva de spiste og drakk gjennom bruk av kostholdsapp. Verktøyet gav også helsepersonell større tyngde og trygghet i deres veiledning av pasientene.

Sykepleier som behandler eldre mann
Publisert 10. apr. 2019 08:22

Sykepleiere med master i avansert geriatrisk sykepleie fra UiO sier at de har fått et nytt blikk som gjør dem i stand til å oppdage pasientens helseproblemer på et tidligere stadium.

Publisert 31. jan. 2020 15:43

Hva er effekten av NAD+ i aldringsprosessen? Vil behandling med NAD+ påvirke livslengde og sunnhet i aldring?

Publisert 6. feb. 2020 13:44

Skrøpelighet og kognitiv svikt innebærer økt sårbarhet for sykehuskomplikasjoner utover pasientens øvrige sykdommer. Kan to enkle skåringsverktøy bidra til å kartlegge forekomsten av disse tilstandene, forutse komplikasjoner og forbedre pasientforløp hos akuttinnlagte pasienter 75+?

Publisert 12. apr. 2011 16:55