Personer med emneord «genetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ole Professor +47-22117843 +47-99038893 (mob) ole.andreassen@medisin.uio.no Psykisk helse, Genetikk, MRI, Psykofarmaka
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47-22851866 +47-93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Genetikk, Molekylærbiologi, Metagenomikk, Evolusjon
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor +47-22118765 k.c.l.carlsen@medisin.uio.no Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer
Cerca de Oliveira, José Stipendiat josece@nhm.uio.no Evolusjonsbiologi, Evolusjon, Speciation, Genetikk, Polychaeta, Cryptic, Biologi, Invertibrater, Genome, Populasjon
Esguerra, Camila Vicencio Gruppeleder +47-22840534 c.v.esguerra@ncmm.uio.no Genetikk, Farmakologi, Epilepsi
Frengen, Eirik Professor +47-22117825 eirik.frengen@medisin.uio.no Genetikk, Genomikk
Harbo, Hanne Flinstad Professor II +47-22850544 99546680 (mob) +4799546680 h.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Jungersen Andresen, Ina Stipendiat inajan@ibv.uio.no Encellethet, Genetikk, Evolusjonsbiologi, Utviklingsbiologi, Flercellethet
Khan, Aziz Forsker +47-22840563 aziz.khan@ncmm.uio.no Genetikk, Bioinformatikk, Kreft, Epigenetikk, Genomikk
Mathelier, Anthony Gruppeleder +47-22840561 anthony.mathelier@ncmm.uio.no Kreft, Genetikk, Genregulering, Transkripsjon faktor, Bioinformatikk, MicroRNA
Paus, Benedicte Professor II 91323334 (mob) +47 91323334 benedicte.paus@medisin.uio.no Genetiske bindevevsykdommer, Genetikk, Sjeldne genetiske tilstander
Randen, Ingrid Førsteamanuensis +47-22117820 ingrid.randen@medisin.uio.no Immunologi, Genetikk
Rydning, Siri Lynne Stipendiat s.l.rydning@medisin.uio.no Nevrologiske sykdommer, Genetikk
Skauli, Nadia Stipendiat +47-22851030 nadia.skauli@medisin.uio.no Ekstracellulært matriks, Nevrodegenerative sykdommer, Genetikk, Hjernen og nervesystemet, Vannkanaler
Stensrud, Mats Julius Postdoktor 48211951 m.j.stensrud@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, Statistikk, Genetikk, Epidemiologi, Neuroscience
Strømme, Petter Professor emeritus +47-23015234 petter.stromme@medisin.uio.no Epidemiologi, Psykisk utviklingshemming, Genetikk
Undlien, Dag Erik Professor +47-23027285 d.e.undlien@medisin.uio.no Livsvitenskap, Genetikk, Epigenetikk
Värv, Signe Postdoktor signe.varv@ibv.uio.no Promotor, Enhancer, Epigenetikk, Genetikk
Zucknick, Manuela Førsteamanuensis +47-22851193 manuela.zucknick@medisin.uio.no epidemiologi, integrerende genomikk, biostatistikk, genetikk, risiko prediksjon, kreft