Nettsider med emneord «global helse»

Plakat med bilde av bakterier og påskriftene "grensen er nådd" og "antibiotikaresistente bakterier
Publisert 17. nov. 2020 13:43

Koronapandemien har vist oss hvor sårbare vi er uten gode medisiner. Hvis vi ikke passer på kan helt vanlige bakterier bli en enda større utfordring.

Publisert 4. juni 2020 09:08

Over hele verden jobbes det intenst med å utvikle en vaksine mot sars-CoV-2 viruset som gir COVID-19 sykdom. Vi ønsker å utvikle en koronavirusvaksine som kan beskytte mot flere koronavirusvarianter ved å lage en bredt beskyttende vaksine og forstå immunresponsene etter vaksinering og etter gjennomgått COVID-19.

Publisert 3. juni 2020 15:35

C-type lektinreseptorer (CLR) på myeloide celler brukes til gjenkjenning av ulike virus. Vi skal kartlegge hvilke CLR som binder til SARS-CoV-2, og prøve å identifisere forbindelser som kan blokkere bindingen og dermed redusere COVID-19-dødeligheten.

Publisert 1. apr. 2020 13:16
Publisert 27. feb. 2020 09:08
Bildet kan inneholde: tilpasning, pasient.
Publisert 29. nov. 2019 14:25

I dag er nærmere 40 millioner mennesker i verden smittet av HIV. Vi utvikler en ny forebyggende medisin som skal stoppe spredningen av viruset.

Publisert 1. okt. 2019 11:01
Publisert 30. mai 2018 10:18

The Centre for Global Health will be present at the Arendalsuka for the first time, hosting an exciting panel about Antimicrobial resistance (AMR) together with Doctors Without Borders (MSF).

Publisert 30. mai 2018 09:04

This study investigates the effect of the health component in DigI, a digital health intervention, aiming to increase health literacy related to HIV/AIDS, Tuberculosis and Taenia solium cysticercosis/taeniosis. Both quantitative and qualitative methods will be applied, measuring the change in health literacy in individuals recruited through a non-randomised controlled trial, before and after the intervention (see below). 

Publisert 22. nov. 2017 14:34

Vil du oppleve ett år med forskning på det internasjonalt anerkjente universitetet UCSF (University of California, San Francisco) i USA? Vi forsker på utvikling av blodceller (Hematopoese), med fokus på sykdommene akutt leukemi og autoimmunitet.

Publisert 2. okt. 2017 12:48
Publisert 2. aug. 2017 15:35

The Centre for Global Health and Faculty of Medicine, UiO, welcome you to an inaugural seminar on the occasion of visiting colleagues from Jimma University, Ethiopia. The seminar will focus on important Ethiopian health issues such as heart disease in children, meningococcal and Neglected Tropical Diseases.

Publisert 2. mai 2016 15:00
Publisert 2. mai 2016 14:57
Publisert 16. mars 2016 10:25
Publisert 11. nov. 2015 15:40

I dette prosjektet arbeider vi for å utvikle og styrke forskning og forskerutdanning i folkehelse, helsevitenskapene og primærhelsetjenesten i Afrika generelt og Etiopia spesielt.

Paul Farmer
Publisert 13. aug. 2014 15:11

Join us as new recipients of UiO's honorary doctorate Paul Farmer, Address Malata and Hans Rosling lecture on "Women & Education, a key in global health". Watch the video from the event here.

Publisert 27. mai 2014 13:51

I vårt første tverrfaglige seminar ønsker vi å belyse hvordan ulike fagdisipliner innen global helseforskning tilnærmer seg ‘kvalitet’. Hvordan forsker ulike disipliner på kvalitet i helsetjenester - empirisk og metodisk - og hvordan kan disse utfylle hverandre?

Publisert 12. apr. 2011 16:55
Publisert 12. apr. 2011 16:33