Nettsider med emneord «helseøkonomi»

Lege og modell av hjerne
Publisert 29. juni 2022 13:51

Helsetjenestene i Norge koster mer enn 70 000 kroner per innbygger per år. Da er det er viktig at vi bruker ressursene best mulig. Hvilke sykdommer skal få hvilken behandling, hvor og av hvem? Helseøkonomisk forskning dreier seg om hvordan vi finner ut av slike spørsmål.

Glad kvinne på en benk i en park.
Publisert 4. mars 2021 09:35

I løpet av to tiår vil ikke livmorhalskreft lenger være et folkehelseproblem i Norge.

Bildet kan inneholde: farge bok, linje.
Publisert 10. okt. 2019 13:23

Formålet med senteret er å utvikle bærekraftige tjenestemodeller innen helse- og omsorgssektoren. 

Publisert 11. feb. 2019 08:36
Publisert 4. jan. 2018 14:00
Publisert 3. sep. 2015 12:51

Velkommen til konferanse om livskvalitet og helseøkonomi - metode, forskning og praksis.