Nettsider med emneord «hjernen»

Publisert 3. feb. 2021 11:39
Tegning av to personer. En av dem får den ide, den andre grubler.
Publisert 9. nov. 2020 10:44

Magen er viktig for følelsene våre, men det er ikke her intuisjonen vår sitter.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, nese, hode, kinn.
Publisert 16. okt. 2020 20:20

Det forskes mye og intenst på hjernen – vårt mest komplekse organ. Vi har utviklet en database som skal gjøre det lettere å sammenligne data fra forskjellige studier.

Astrocytter
Publisert 21. sep. 2020 19:38

Vi sover omtrent en tredjedel av livet og likevel vet vi forbausende lite om hvorfor vi sover. Man tenker seg at søvnen er viktig for å renske opp etter en lang dag med våkenhet, slik at man kan starte neste dag med blanke ark.

Illustrasjon av tanker og hjernesignaler
Publisert 7. feb. 2020 09:30

De lærde strides: Akkurat nå kjempes det en intens kamp for å forstå hva bevissthet er og hva det har med hjernen å gjøre.

Publisert 14. okt. 2014 16:33

Gruppen forsker på hvordan nettverk av hjerneceller samarbeider for å prosessere sanseinformasjon og å lagre minner. For å forstå hvordan hjernen virker må man finne ut hvordan hjernens ulike celletyper er koblet sammen og hvordan ulike hjerneområder samarbeider med å løse ulike oppgaver.