Nettsider med emneord «hjernen»

Fargerikt MRI bilde av frisk hjerne.
Publisert 4. apr. 2022 10:11

For pasienter med multippel sklerose (MS) har det skjedd en enorm utvikling. Vi har flere og bedre behandlingsmuligheter og prognosene blir stadig bedre. 

Publisert 2. des. 2021 13:21
foto havregrøt og blåbær
Publisert 19. aug. 2021 11:15

August er tid for skolestart, studiestart og vi må på jobb igjen etter ferien. Hverdagsrutinene må komme på plass og hjernen må få det den trenger for å fungere optimalt.

Illustrasjon av en hjerne
Publisert 19. mars 2021 12:44

Fra elektriske signaler i hjerneceller til opplevelser: Nye eksperimenter hjelper oss å forstå vår bevissthet.

Publisert 3. feb. 2021 11:39
Tegning av to personer. En av dem får den ide, den andre grubler.
Publisert 9. nov. 2020 10:44

Magen er viktig for følelsene våre, men det er ikke her intuisjonen vår sitter.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, nese, hode, kinn.
Publisert 16. okt. 2020 20:20

Det forskes mye og intenst på hjernen – vårt mest komplekse organ. Vi har utviklet en database som skal gjøre det lettere å sammenligne data fra forskjellige studier.

Astrocytter
Publisert 21. sep. 2020 19:38

Vi sover omtrent en tredjedel av livet og likevel vet vi forbausende lite om hvorfor vi sover. Man tenker seg at søvnen er viktig for å renske opp etter en lang dag med våkenhet, slik at man kan starte neste dag med blanke ark.

Illustrasjon av tanker og hjernesignaler
Publisert 7. feb. 2020 09:30

De lærde strides: Akkurat nå kjempes det en intens kamp for å forstå hva bevissthet er og hva det har med hjernen å gjøre.

Mikroskopifoto av nerveceller.
Publisert 14. okt. 2014 16:33

Gruppen forsker på hvordan nettverk av hjerneceller samarbeider for å prosessere sanseinformasjon og å lagre minner.