Nettsider med emneord «implementering»

Bildet kan inneholde: natur, tre, grønn, branch, anlegg.
Publisert 27. mars 2015 15:16

Denne randomiserte kontrollerte studien har som hensikt å undersøke om en samtalebasert psykososial intervensjon påvirker psykososialt velvære etter hjerneslag.