Nettsider med emneord «introduksjon»

Bildet kan inneholde: tekst, linje, organisme, magenta.
Publisert 25. aug. 2020 11:41

Multiresistent tuberkulose er en økende global trussel, med over 480 000 nye tilfeller hvert år, og med få løsninger. En av resistensmekanismene er at bakteriene selv transporterer antibiotika ut av cellene.