Personer med emneord «kinesisk»

Navn Telefon E-post Emneord
Agøy, Erling Hagen Stipendiat +47 22856449 +47 91693904 (mob) e.h.agoy@ikos.uio.no Kina, Kinesisk
Eifring, Halvor Professor +47 22857703 470 70 268 halvor.eifring@ikos.uio.no Kina, Kinesisk, Mind Wandering, Meditasjon, Kinesisk filosofi, Taiwan
Harbsmeier , Christoph Professor emeritus +45 51911604 (mob) christoph.harbsmeier@ikos.uio.no Kinesisk, Zen-filosofi, Kina
Kleiven, Øystein Johan Univ.bibliotekar +47 22844239 o.j.kleiven@ub.uio.no Bibliotek, Kinesisk
Lin, Chieh-Ting Universitetslektor +47 22854781 c.t.lin@ikos.uio.no Kinesisk
Oftedal, Siv Helland Forsker +47 97777576 (mob) s.h.oftedal@ikos.uio.no Kina, kinesisk, Østasia, politikk
Svarverud, Rune Instituttleder +47 22856982 +47 92063660 (mob) rune.svarverud@ikos.uio.no Kina, Kinesisk, Kulturmøter, Miljø, Historie
Visted, Øystein Krogh Førstelektor +47 22859166 +47 90928919 (mob) o.k.visted@ikos.uio.no Kinesisk, Kina
Wu, Wei Stipendiat +47 22854487 wei.wu@ikos.uio.no Kina, Kinesisk, Øst-Asia, Økonomisk historie