Nettsider med emneord «korona»

Lovpermer og hammer, og teksten covid-19
Publisert 25. mai 2021 14:53

Koronapandemien har endret måten vi forholder oss til medisinsk kunnskap på, og hvordan retten brukes i krisetid. Forskerinitiativet «Korona og rettsstaten» er et tverrfaglig forum med eksperter innen jus, medisin og filosofi som bidrar med forskning og formidling innenfor dette temaet.

Lege som gir pass med covid-bevis
Publisert 12. mars 2021 11:02

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren?

Gruppefoto.
Publisert 23. feb. 2021 10:07

Det norske bioteknologiselskapet Vaccibody går så det griner. Hva driver de med?

Mette Kalager, professor ved Klinisk effektforskning
Publisert 12. nov. 2020 14:35

Når det innføres koronatiltak og (an)befalinger til befolkningen, må det være åpenhet om hvilke vurderinger som ligger til grunn. Beslutninger basert på følelser kan på sikt undergrave folks tillit til myndighetene.

Bildet kan inneholde: klær, hår, hake.
Publisert 15. mai 2020 09:10

Tverrfaglig prosjektgruppe med klinikere og virologer skal finne ut hvorfor Covid-19 infeksjonen rammer oss så forskjellig.  

Bilde av artikkelen i The New York Times.
Publisert 4. mai 2020 13:59

Mette Kalager og Michael Bretthauer ble i helgen intervjuet i artikkelen "Did closing schools actually help" i The New York Times. Les artikkelen om hvordan vi skal finne svaret på dette spørsmålet.

Bildet kan inneholde: briller, panne, hake, briller, smil.
Publisert 24. apr. 2020 11:46

Noen finner muligheter selv i krisetider. Professor Pål Gulbrandsen har startet opp digital mentorordning for medisinstudentene.

Publisert 10. mars 2020 17:01

Situasjonen vurderes løpende og endringer kan komme på kort varsel.

Oppdatering 11. mars-20 kl. 16:40: Fra og med mandag 16. mars avlyses alle disputaser ved fakultetet inntil videre.