Nettsider med emneord «kreftoverlevelse»

Publisert 20. aug. 2019 09:13

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi arrangerte et to dagers seminar om å vurdere kostnadseffektiviteten ved nye kreftbehandlinger målt mot forventet overlevelse. Formålet, å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for prioriteringer i norsk helsetjeneste.

Publisert 12. apr. 2011 16:59
Publisert 12. apr. 2011 16:55