Nettsider med emneord «livmorhalskreft»

Glad kvinne på en benk i en park.
Publisert 4. mars 2021 09:35

I løpet av to tiår vil ikke livmorhalskreft lenger være et folkehelseproblem i Norge.

Gruppefoto.
Publisert 23. feb. 2021 10:07

Det norske bioteknologiselskapet Vaccibody går så det griner. Hva driver de med?

Publisert 26. feb. 2020 09:26

Prosjektet har som formål å informere hvordan man kan utarbeide strategier for forebygging av livmorhalskreft som reduserer sykdomsbyrden for alle sosiale grupper, samtidig som man sikrer at ressursene brukes effektivt og at det er en akseptabel balanse mellom fordeler og ulemper både innenfor og på tvers av forebyggingsprogram (dvs. vaksinasjon og screening).

Publisert 13. apr. 2011 14:45