Nettsider med emneord «medical corpus»

text, logo, colors, dots
Publisert 16. sep. 2021 15:28

Professor Mona Baker and professor Eivind Engebretsen will talk about their initiative to develop the Oslo Medical Corpus as a resource for education and research in SHE.

Bildet kan inneholde: fiolett, gjøre, rektangel, magenta, elektrisk blå.
Publisert 24. aug. 2021 13:52

SHE arbeider med å utvikle prosjekter sammen med Genealogies of Knowledge Research Network, et internasjonalt nettverk ledet av Mona Baker. 

Bildet kan inneholde: gjøre, elektrisk blå, magenta, logo, grafikk.
Publisert 17. aug. 2021 16:00

SHE arbeider med en internasjonal forskningsgruppe som ledes av Professor Mona Baker. Formålet er å utvikle ulike prosjekter støttet av Oslo Medical Corpus.

Font, magenta blue, yellow, logo
Publisert 5. aug. 2021 12:00

SHE is currently working with the Genealogies of Knowledge Research Network on developing various projects supported by the Oslo Medical Corpus.

Violet, Font, magenta
Publisert 5. aug. 2021 11:21

SHE is currently working with the Genealogies of Knowledge Research Network on developing various projects supported by the Oslo Medical Corpus.