Nettsider med emneord «muskel og skjelett»

Publisert 27. jan. 2022 15:10

Sosioøkonomisk status er en risikofaktor for en rekke sykdommer, men er det sosiale ulikheter i risiko for beinskjørhet og brudd i Norge? Har kroppsmasseindeks betydning for denne sammenhengen?

Publisert 25. jan. 2022 11:01

I Norge er nakke- og ryggsmerter en stor byrde både individuelt og samfunnsøkonomisk.  For å bedre behandlingen pasientene får må vi vite mer om hvem har nytte av hvilke tilbud, og om nasjonalitet påvirker behandlingstilbudet og resultatet.

Kvinne med armen i gips
Publisert 19. okt. 2021 14:41

I Norge har ca. 300 000 personer benskjørhet. Det er en større andel av befolkningen enn vi finner i andre land. 

Publisert 2. sep. 2021 10:02
Publisert 5. mars 2021 09:46

Mange pasienter med kroniske betennelsessykdommer får ikke tilfredsstillende behandling. Vi vet ikke hvem som vil ha god effekt av dagens medikamenter eller hvordan vi skal behandle dem som ikke får god respons. I dette prosjektet skal vi sammenligne aktiveringsprofiler på enkeltcellenivå hos pasienter før og etter behandling.

Publisert 11. nov. 2019 15:41

Kan Computer Tomografi (CT) erstatte Radiostereometrisk analyse (RSA) for å måle leddbevegelse før og etter kirurgi og diagnostisere stabilitet av kneproteser?

Publisert 11. feb. 2019 12:17
Publisert 12. jan. 2017 10:29

Muskel/skjelett plager og smerter er en den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Denne typen plager står for hele 21 % av år levd med helsetap. Betydningen for folkehelsen er stor, og det er ønskelig med strategier for å redusere omfanget av helsetapet.

Publisert 30. juni 2016 10:50

Nattskiftarbeidere har ofte dårlig søvnkvalitet og har mer smerteplager enn andre. Kan nevrofysiologiske tester avklare om det er nattarbeidet, søvnrestriksjonen, eller en seleksjon av spesielt utsatte personer til nattarbeid som forklarer dette?

Jan Brinchmann
Publisert 6. nov. 2013 12:52

Jan Brinchmann har stått for gjennombrudd innen forskning på HIV og stamceller. Nå tror han at forskning på stamceller vil føre til helbredelse av mange sykdommer fra kneskader til hjertelidelser.

Publisert 13. apr. 2011 10:35
Publisert 13. apr. 2011 10:35
Publisert 13. apr. 2011 10:35
Publisert 12. apr. 2011 17:00
Publisert 12. apr. 2011 16:59
Publisert 12. apr. 2011 16:58