Nettsider med emneord «organoider»

Image may contain: Rectangle, Font, Slope, Automotive exterior, Symmetry.
Publisert 31. aug. 2021 10:43

New article in Transplant International from Hanne Scholz and collaborators. The opinion paper summarizes the early organoid achievements and comments on the future of organoid transplantation.

Publisert 6. mai 2021 14:06

Embedding a comprehensive ethical dimension to organoid-based research and related technologies.

photo of organoid
Publisert 14. mai 2020 13:55

How miniature organs are giving hope to cancer patients.

mikroskopbilde av en rund klump med fluorescerende (grønne, blå og røde) celler.
Publisert 22. apr. 2020 11:42

Nå lager vi miniatyrutgaver av menneskelige organer. De gir raskere utvikling av nye medisiner, bedre persontilpasset behandling og redusert bruk av forsøksdyr. Men hvordan?