Nettsider med emneord «screening»

Publisert 1. juli 2016 12:25

The Clinical Effectiveness Group is in the final round to be awarded status as a new Norwegian Centre of Excellence (SFF) 2016. In the event of an SFF-award the group will start up the Norwegian Institute of Cancer screening Evidence and Research (NICER). Watch the film about NICER!

Publisert 1. juli 2016 10:15

Forskergruppen er blant finalistene i konkurransen om å bli Senter for Fremragende Forskning (SFF) 2016. Ved tildeling av SFF starter vi opp NICER, et institutt for kunnskap og forskning innen kreft-screening. Se filmen om NICER!

Publisert 13. juni 2017 10:35

Hva er forskjellen på mammografiscreening og screening for tarmkreft? Hvordan foregår det, hvem skal delta og hva er ulempene? Dette får du svar på hvis du lytter på Ekko i P2, sendt mandag 12. juni.

Publisert 22. juni 2016 09:36

Forskergruppen Klinisk Effektforskning publiserer artikler om kliniske studier, tarmkreft, screening, brystkreft, endoskopi og epidemiologisk metodologi. Listen inneholder artikler som er publisert i 2016. Dersom du ikke får tilgang til artikkelen, kan du prøve å gå via www.helsebiblioteket.no. 

Publisert 15. aug. 2018 10:49

Overdiagnosis is recognized as a major harm of mammography and prostate cancer screening – what about colorectal cancer screening?

Publisert 15. aug. 2018 11:24

Standardized computer-aided diagnosis (CAD) can help reduce unnecessary removal of colonic polyps with no malignant potential.

koloskopiundersøkelse
Publisert 25. mai 2021 16:52

Norge innfører landsomfattende screening for tarmkreft fra høsten 2021. Modelleringstall ligger ofte til grunn for innføring og utforming av nasjonale screeningprogrammer, men en ny studie avslører at dagens modeller ikke kan gi alle svarene man trenger om tarmkreftscreening.

Rapport
Publisert 12. sep. 2016 11:53

I høst skal Prioriteringsrådet og Helsedirektoratet behandle spørsmålet om Norge bør ha et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Nå foreligger kunnskapsoppsummeringen som ligger til grunn for disse beslutningene.

Dagrun Kyte Gjøstein
Publisert 11. des. 2017 09:33

Sosialantropolog og stipendiat Dagrun Kyte Gjøstein presenterte nyleg delar av sitt doktorgradsprosjekt om mammografiscreening under American Anthropological Assocation sin årskonferanse, der ho drøfta nettopp dette spørsmålet.

Koloskop
Publisert 24. apr. 2018 11:55

Tarmkreftscreening med sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men hos kvinner er det liten eller ingen effekt. Det viser en ny studie fra forskere ved Kreftregisteret og Universitetet i Oslo, publisert i Annals of Internal Medicine i dag.

Koloskopiundersøkelse
Publisert 15. aug. 2018 10:21

Overdiagnostisering er ansett som et stort problem innenfor mammografi og screening for prostatakreft. Men hva med tarmkreftscreening?

Lise M. Helsingen
Publisert 3. okt. 2019 11:40

Valget om å delta i screening for tykktarmskreft bør baseres på individuelle faktorer, som individuell risiko og personlige preferanser. Det kommer frem i den nye, internasjonale retningslinjen for tarmkreftscreening; BMJ Rapid Recommendations.

Screenshot of newspaper Dagens Næringsliv
Publisert 30. nov. 2016 12:16

In an Op-Ed published in the Norwegian daily newspaper Dagens Næringsliv (DN) on November 29, researchers from the Clinical Effectiveness Research group criticize Norwegian private hospital Aleris' offer to women for mammography screening. Aleris actively offers mammography to women outside the recommended screening age and with shorter intervals, a service which is associated with more harm than benefit. The authors suspect Aleris of creating health anxiety in order to maximize profit. 

Review publication
Publisert 13. sep. 2016 14:22

There are ongoing discussions about whether to implement a national screening program for colorectal cancer in Norway. Prof. Bretthauer has contributed in a summary of the current evidence base regarding health effects of this type of screening. A decision is expected this fall.

Bildet kan inneholde: utklipp, grafikk, illustrasjon, font, grafisk design.
Publisert 13. aug. 2020 14:58

Welcome to our open digital seminar on prevention efforts to eliminate cervical cancer as a public health problem in Norway.

Mette Kalager og Michael Bretthauer
Publisert 15. des. 2020 12:50

Fagmiljøene i i USA har de siste årene gått i retning av å redusere alderen for oppstart av tarmkreftscreening. De mener at også personer under 50 år bør screenes, fordi det har vært en stor økning av tarmkreft blant yngre. En ny studie viser at dette ikke var riktig. 

kamera
Publisert 13. jan. 2017 12:50

I dag publiseres en norsk forskningsartikkel i BMJ som viser at kvinner over 60 år ikke har nytte av tarmkreftscreening med en av metodene som vurderes innført i Norge. Funnene viser at kjønn og alder har betydning når det gjelder effekt av screening.

Bildet kan inneholde: landemerke, bygning, arkitektur, slott, klassisk arkitektur.
Publisert 12. nov. 2019 16:12

Mette Kalager fra Klinisk effektforskning holdt i forrige uke det tradisjonsrike Bradford Hill-seminaret ved Universitetet i Cambridge.

Publisert 2. jan. 2018 15:24
Blå sløyfe
Publisert 4. feb. 2020 00:10

Tykktarmskreft er en av kreftformene som øker mest i Norge og det snakkes og skrives mye om denne kreftformen. 

Frederik Emil Juul, stipendiat ved Klinisk effektforskning
Publisert 11. okt. 2022 11:39

Én enkelt kikkertundersøkelse av tykktarmen gir langvarig beskyttelse mot å dø av tykktarmskreft, ifølge en ny studie av norske og internasjonale forskere. Resultatene vil kunne påvirke tarmkreftscreeningprogrammet som nå blir innført i Norge.

brain-machine illustration of artificial intelligence
Publisert 28. mai 2021 14:12

There is great interest in artificial intelligence (AI) in health care. A recent paper in Gastroenterology discusses important issues when introducing new technology in medicine.

Skilt som viser flere retninger med teksten when, who, where etc.
Publisert 13. jan. 2022 11:29

New England Journal of Medicine lanserte denne uken et nytt høykvalitetstidsskrift: New England Journal of Medicine (NEJM) Evidence. Lise M. Helsingen og Mette Kalager ved Klinisk effektforskning ble invitert til å oppsummere status, og å beskrive hvordan et nytt screeningprogram bør designes. 

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, mennesker, fotografi, ansiktsuttrykk.
Publisert 14. jan. 2020 10:14

Rett og mulighet til å delta i forebyggende folkehelsetiltak kan være vel så viktig som å kunne gjøre et informert valg om å avstå. Michael Bretthauer og Mette Kalager ved Klinisk effektforskning publiserte i dag en lederartikkel i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, der de belyser nye sider ved sosial ulikhet i folkehelseprogrammer.

Bilde av logoen til tidsskriftet Annals of Internal Medicine.
Publisert 15. nov. 2021 15:30

Norge er i ferd med å innføre nasjonal tarmkreftscreening. Når man inviterer friske personer til medisinske undersøkelser, er det viktig at tiltaket bygger på evidensbasert, klinisk kunnskap. Følg debatten i Annals of Internal Medicine.