Nettsider med emneord «soning»

Illustrasjonsbilde av en mann som sitter med hodet i hendene og som har det vanskelig.
Publisert 7. juli 2022 12:45

Hvilket sikkerhetsnivå den innsatte har sonet på, påvirker risikoen for å dø etter løslatelse. Flere forebyggende tiltak kan bidra til å minske risikoen.