Nettsider med emneord «tarmkreft»

Publisert 22. juni 2016 09:36

Forskergruppen Klinisk Effektforskning publiserer artikler om kliniske studier, tarmkreft, screening, brystkreft, endoskopi og epidemiologisk metodologi. Listen inneholder artikler som er publisert i 2016. Dersom du ikke får tilgang til artikkelen, kan du prøve å gå via www.helsebiblioteket.no. 

Publisert 13. juni 2017 10:35

Hva er forskjellen på mammografiscreening og screening for tarmkreft? Hvordan foregår det, hvem skal delta og hva er ulempene? Dette får du svar på hvis du lytter på Ekko i P2, sendt mandag 12. juni.

Rapport
Publisert 12. sep. 2016 11:53

I høst skal Prioriteringsrådet og Helsedirektoratet behandle spørsmålet om Norge bør ha et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Nå foreligger kunnskapsoppsummeringen som ligger til grunn for disse beslutningene.

Koloskop
Publisert 24. apr. 2018 11:55

Tarmkreftscreening med sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men hos kvinner er det liten eller ingen effekt. Det viser en ny studie fra forskere ved Kreftregisteret og Universitetet i Oslo, publisert i Annals of Internal Medicine i dag.

Koloskopiundersøkelse
Publisert 15. aug. 2018 10:21

Overdiagnostisering er ansett som et stort problem innenfor mammografi og screening for prostatakreft. Men hva med tarmkreftscreening?

Lise M. Helsingen
Publisert 3. okt. 2019 11:40

Valget om å delta i screening for tykktarmskreft bør baseres på individuelle faktorer, som individuell risiko og personlige preferanser. Det kommer frem i den nye, internasjonale retningslinjen for tarmkreftscreening; BMJ Rapid Recommendations.

Mette Kalager og Michael Bretthauer
Publisert 15. des. 2020 12:50

Fagmiljøene i i USA har de siste årene gått i retning av å redusere alderen for oppstart av tarmkreftscreening. De mener at også personer under 50 år bør screenes, fordi det har vært en stor økning av tarmkreft blant yngre. En ny studie viser at dette ikke var riktig. 

koloskopiundersøkelse
Publisert 25. mai 2021 16:52

Norge innfører landsomfattende screening for tarmkreft fra høsten 2021. Modelleringstall ligger ofte til grunn for innføring og utforming av nasjonale screeningprogrammer, men en ny studie avslører at dagens modeller ikke kan gi alle svarene man trenger om tarmkreftscreening.

Camera
Publisert 13. jan. 2017 12:52

A paper published today in BMJ shows no effect of sigmoidoscopy screening in women aged 60 years and older. This new finding will have implications for a future Norwegian colorectal cancer screening program, where sigmoidoscopy is one of the recommended screening methods.  

kamera
Publisert 13. jan. 2017 12:50

I dag publiseres en norsk forskningsartikkel i BMJ som viser at kvinner over 60 år ikke har nytte av tarmkreftscreening med en av metodene som vurderes innført i Norge. Funnene viser at kjønn og alder har betydning når det gjelder effekt av screening.

Skilt som viser flere retninger med teksten when, who, where etc.
Publisert 13. jan. 2022 11:29

New England Journal of Medicine lanserte denne uken et nytt høykvalitetstidsskrift: New England Journal of Medicine (NEJM) Evidence. Lise M. Helsingen og Mette Kalager ved Klinisk effektforskning ble invitert til å oppsummere status, og å beskrive hvordan et nytt screeningprogram bør designes. 

Bilde av logoen til tidsskriftet Annals of Internal Medicine.
Publisert 15. nov. 2021 15:30

Norge er i ferd med å innføre nasjonal tarmkreftscreening. Når man inviterer friske personer til medisinske undersøkelser, er det viktig at tiltaket bygger på evidensbasert, klinisk kunnskap. Følg debatten i Annals of Internal Medicine.

Frederik Emil Juul, stipendiat ved Klinisk effektforskning
Publisert 11. okt. 2022 11:39

Undersøkelse av halve tykktarmen gir langvarig beskyttelse mot å dø av tykktarmskreft, ifølge en ny studie av norske og internasjonale forskere. Resultatene vil kunne påvirke tarmkreftscreeningprogrammet som nå blir innført i Norge.

Publisert 29. jan. 2019 11:00

En ny artikkel i Gastroenterology viser at vanlige legemidler påvirker avføringsprøven som brukes i tarmkreftscreeningen i Norge. 

Bilde av førsteforfatter Henriette C. Jodal
Publisert 3. nov. 2021 22:41

Studier har tidligere vist at kvinner har mindre effekt enn menn av kreftforebyggende polyppfjerning i tarmen. En ny studie publisert denne uken, bekrefter disse funnene. Bør kvinner og menn følges opp ulikt i den kommende tarmkreftscreeningen? 

Fargerike joggesko, frukt og grønnsaker på et bord
Publisert 16. mai 2022 14:49

Fokus på levevanar for eit betre tarmscreeningprogram

Bildet kan inneholde: Tekst, Font, Logo, Linje, Merke.
Publisert 15. mars 2019 10:17

Ishita Barua i Klinisk effektforskning skriver denne uken i World Economic Forum om hvordan finnene bruker forskning, innovasjon og teknologi for å planlegge fremtidens Finland. 

Publisert 21. apr. 2020 09:11
Publisert 20. okt. 2022 14:57