English

OUS IKT - tjenester for forskning (OUSIKT)

Postadresse Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3
Sogn Arena
0372 Oslo
Stedkode 500900

Ansatte

Listen inneholder 30 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Arnevik, Espen Ajo e.a.arnevik@ous-research.no
Baumann-Larsen, Monica Student monica.baumann-larsen@ous-research.no
Beck, Carole Anne Student c.a.beck@ous-research.no
Bollineni, Ravi Chand Forsker r.c.bollineni@medisin.uio.no
Bøe, Stig Ove s.o.boe@ous-research.no
Corthay, Alexandre Forsker - Senter for fremragende forskning Senter for biohybridteknologi 23074109 alexandre.corthay@medisin.uio.no Immunologi, Kreftforskning, immunterapi
Fournous, Ghislain Guy Francois Senioringeniør g.g.f.fournous@ous-research.no
Frafjord, Astri Student astri.frafjord@studmed.uio.no
Galteland, Pål Student pal.galteland@ous-research.no
Grannes, Helene Student helene.grannes@ous-research.no
Hasic, Almira +47 47254747 (mob) almira.hasic@ous-research.no
Heyerdahl, Fridtjof Forsker +47 90660103 (mob) fridtjof.heyerdahl@medisin.uio.no
Hoel, Anders Telle Student a.t.hoel@ous-research.no
Jeanmougin, Marine Anne-Lise Francoise m.a.l.f.jeanmougin@ous-research.no
Kavlie, Anita Seniorrådgiver +47 22845654 +47 41086888 (mob) anita.kavlie@ncmm.uio.no
Kristianslund, Olav Universitetslektor +47 41625514 (mob) olav.kristianslund@medisin.uio.no
Laos, Maarja Forsker +47 45106793 (mob) maarja.laos@medisin.uio.no
Meyer, Saskia Forsker +47 96860844 (mob) saskia.meyer@medisin.uio.no
Migliano, Simona Maria Postdoktor +3934736762 (mob) s.m.migliano@medisin.uio.no
Nordengen, Kaja +47 41449780 (mob) kaja.nordengen@ous-research.no
Nunes de Carvalho Mateus, Duarte Student d.n.de.c.mateus@ous-research.no
Rognli, Eline Borger e.b.rognli@ous-research.no
Rostami, Sina Forsker +47 40967176 (mob) (+47)40967176 sina.rostami@farmasi.uio.no Genetic Epidemiology
Sarac, Marina Delic Forsker +47 96678093 (mob) m.d.sarac@medisin.uio.no
Sauesund, Ellen Steffenssen Student e.s.sauesund@ous-research.no
Skarpengland, Tonje tonje.skarpengland@ous-research.no
Solheim, Svein svein.solheim@medisin.uio.no
Szymanska, Monika Overingeniør +47 22845855 +47 46504016 (mob) monika.szymanska@ncmm.uio.no
Wamstad, Iselin Student iselin.wamstad@ous-research.no
Wik, Jonas Aakre j.a.wik@ous-research.no