English version of this page

Veksthuset for livsvitenskap (MEDGROW)

Postadresse Postboks 1061, Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 21
D/2
0349 Oslo
Telefon +47 41552925
Stedkode 575800

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bergland, Ivar Seniorrådgiver +47 22858485 +47 90955108 (mob) +4790955108 ivar.bergland@lifesciencegrowthhouse.uio.no Innovasjon, Ideutvikling, Kommersialisering, Coaching, Startups, Styreverv, Innovasjonsprosesser
Bérard-Andersen, Nicolay Seniorrådgiver +47 97065312 nicolay.berard-andersen@lifesciencegrowthhouse.uio.no Innovasjon
Nebb, Hilde Irene Innovasjonsdirektør, professor – Veksthuset for livsvitenskap +47 22851502 +47-41552925 (mob) h.i.nebb@lifesciencegrowthhouse.uio.no Innovasjon
Utne, Peder Heyerdahl Seniorrådgiver p.h.utne@medisin.uio.no