English version of this page

Centre for Sustainable Healthcare Education (MEDSHE)

Postadresse Problemveien 11, Blindern, 0371 Oslo
Besøksadresse Problemveien 11
Frederikke
2. etasje
0371 Oslo
Telefon +47 95940114
Stedkode 575801

Ansatte

Listen inneholder 37 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Martin Schjærven Konsulent m.s.aagaard@studmed.uio.no
Aasheim, Erlend Tuseth Førsteamanuensis e.t.aasheim@medisin.uio.no
Alemu, Tigist Student tigist.alemu@studmed.uio.no
Baker, Mona Forsker mona.baker@medisin.uio.no
Bjerke, Lise Stipendiat +47 22858929 lise.bjerke@medisin.uio.no Medisinsk antropologi, medisinsk historie, India, Sør-Asia, antibiotikaresistens, Global helse
Bjørsvik, Ben René Konsulent benrb@student.matnat.uio.no
Børresen, Nora Kvitle Student n.k.borresen@studmed.uio.no
Engebretsen, Eivind Professor og Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Escobar Fraas, Marcela Melany Konsulent m.m.e.fraas@medisin.uio.no
Eshete, Million Tesfaye Postdoktor m.t.eshete@medisin.uio.no
Fraas, Håkon Ottersen Konsulent h.o.fraas@medisin.uio.no
Gjerstad, Ane Student ane.gjerstad@studmed.uio.no
Guadiamos, Melinda Karina Lied Student m.k.l.guadiamos@studmed.uio.no
Haave, Hanna Sveiverud Student h.s.haave@studmed.uio.no
Halsne, Maria Engås Student m.e.halsne@studmed.uio.no
Hansen, Sander Hustad Student sanderhh@studmed.uio.no
Heggen, Kristin Margrete Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no
Henrichsen, Gina Fraas Forsker +47 22845396 91537461 g.f.henrichsen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjoner, funksjonshemming, sykdom og makt, mindfulness
Hoel, Sveinung Torsteinsen Student s.t.hoel@medisin.uio.no
Hughes, Gemma Lucille Postdoktor g.l.hughes@medisin.uio.no
Karkhi, Mina Konsulent mina.karkhi@medisin.uio.no
Kim, Kyung Hye Forsker kyungk@medisin.uio.no
Kleven, Trine Avdelingsleder +47 95940114 (mob) trine.kleven@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Prosjektledelse, Koordinering, Nettredaktør, Forskningsformidling, Kommunikasjon, Rekruttering, SHE
Legido-Quigley, Helena Forsker helena.legido-quigley@medisin.uio.no
Lillehagen, Ida Forsker +47 22845350 ida.lillehagen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjon, sykdom og makt
Malmedal, Julianne Student julianne.malmedal@studmed.uio.no
Næsgaard, Jon Andreas Rugstad Student j.a.r.nasgaard@studmed.uio.no
Ouknider, Firdaousse firdaousse.ouknider@medisin.uio.no
Quamme, Siri Hundstad Konsulent s.h.quamme@studmed.uio.no
Rajagopal, Anjali Student anjali.rajagopal@studmed.uio.no
Rødland, Ernst Kristian Førsteamanuensis e.k.rodland@medisin.uio.no
Saldanha Viva, Gabriela Forsker g.s.viva@medisin.uio.no translation; knowledge, corpora
Sandset, Tony Joakim Ananiassen Forsker t.j.a.sandset@medisin.uio.no
Sharma, Ritika Konsulent ritika.sharma@studmed.uio.no
Slaathaug, Christine Konsulent christine.slaathaug@studmed.uio.no
Taranova, Evgenia Vitenskapelig assistent evgeniat@student.sv.uio.no
Utsigt, Sander Ødegård Student s.o.utsigt@studmed.uio.no