Model for autoimmun sykdom

Vi studerer hvordan samarbeid mellom T og B celler i noen tilfeller kan føre til autoimmun sykdom.

T celler og B celler er viktige krigere i vårt adaptive ("ervervede") immunforsvar. Les mer om hvordan T celle - B celle samarbeid kan føre til kronisk aktivering av immunforsvaret og utvikling av autoimmun sykdom og kreft på våre engelske nettsider.

Published Feb. 13, 2012 12:52 AM - Last modified Feb. 17, 2012 3:01 PM