Modifiserte proteiner og avansert mikroskopi

Vi utvikler nye forskningsverktøy, nye medisiner og skreddersyr proteiner med ønskede egenskaper.

Vi lager 3D filmer for å studere hva som skjer inne i immunceller.

Vi utvikler nye forskningsverktøy for å studere immunreaksjoner i detalj. Vi lager også nye molekyler som kan brukes som medisiner og skreddersyr proteiner med ønskede egenskaper.

Les mer om utvikling og anvendelse av vår teknologi på våre engelske nettsider.

 

Hvordan tas antigener (f.eks. bakterier eller virus) opp i immunceller? Hvor tar de veien? Hvilke deler av cellen må de innom før antigenet kan presenteres for T celler?

Kunnskap om disse prosessene kan gjøre oss i stand til å lage bedre vaksiner og til å manipulere immunforsvaret i terapeutiskøyemed.

Les mer om opptak, sortering og immuncellenes trafikkregler på våre engelske nettsider.

Published Feb. 13, 2012 12:37 AM - Last modified Feb. 17, 2012 2:47 PM