English

Seksjon for HR Det medisinske fakultet (MED HR)

Postadresse Postboks 1078, 0316 Oslo
Besøksadresse Klaus Torgårdsvei 3
Sogn Arena 2.etg
0372 Oslo
Telefon +47 22845300
E-post postmottak@medisin.uio.no
Stedkode 500117