English version of this page

Sukkerstoff kan behandle tette blodårer

Sammen med en internasjonal forskergruppe har Bente Halvorsen, professor i medisin ved UiO, funnet en ny og effektiv måte å behandle åreforkalkning på. Idéen kom fra uventet hold.

Illustrasjonsbildet viser hvordan blodåren kan tettes av fettansamlinger.

Åreforkalking er ansamlinger av fett og betennelsesceller i blodårene. En ny studie viser at det effektivt kan behandles ved hjelp av et sukkerstoff. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Åreforkalking, også kalt aterosklerose, er ansamlinger av fett, da spesielt kolesterol, og betennelsesceller i blodårene.
 
– Det utgjør den viktigste årsaken til invalidisering, tapte leveår og livskvalitet i den vestlige verden. Selv med dagens gode behandling er det fortsatt et skrikende behov for enda bedre og mer effektiv behandling, sier Bente Halvorsen, professor i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) og avdelingsleder ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 
 
Sammen med forskere fra OUS og NTNU har UiO-professoren vært en del av den internasjonale forskningsgruppen bak stu
Bente Halvorsen
Bente Halvorsen, professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

dien som kan være svaret på nettopp dette behandlingsbehovet.

 

Studien viser at åreforkalkning effektivt kan behandles med sukkerarten syklodekstrin.

Løser opp forkalkninger

Syklodekstrin er en kompleks sukkerforbinding som finnes i flere legemidler for å gi bedre å bedre løselighet og opptak av legemiddelet. 
 
I dag brukes statiner, legemidler som reduserer selve produksjonen av kolesterol, og kirurgi til behandling av åreforkalkning. 
 
Studien av syklodekstrin viser muligheter for en behandling for flere pasientgrupper med åreforkalkning.  Det er første gang forskere har kunnet behandle allerede forkalkede årer med et mulig medikament:  
 
– Det er trolig en mer effektiv behandling siden syklodekstrin fjerner avleiring av kolesterol. Det gjør ikke statiner som blir brukt i behandlingen i dag, sier hun og fortsetter: 
 
– Kirurgi er heller ikke et behandlingsalternativ for så mange, mens syklodekstrin vil trolig kunne bli brukt av alle.

Mor bak ideen

I tillegg til Halvorsen, har Mona Skjelland ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og NTNU deltatt i studien. Studien er ledet av professor Eicke Latz ved Universitet i Bonn.
 
Latz fikk ideen fra en mor med to alvorlig syke døtre. Begge jentene hadde en sykdom som gjorde at kroppen ikke klarte å kvitte seg med kolesterol på normal måte.
 
Jentene ble behandlet med syklodekstrin på eksperimentelt nivå. Det ga moren ideen at stoffet også kunne brukes for å hjelpe pasienter med åreforkalkninger. 

Oppmerksomhet fra hele verden

Studien, som ble gjort på mus, har fanget oppmerksomheten til fagmiljøer over hele verden. Forskningsgruppen har mottatt flere forespørsler om bruk av syklodekstrin i behandling. Halvorsen understreker at det fortsatt er en vei igjen å gå før et medikament er ute i apotekhyllene. 
 
– Det gjenstår selvfølgelig en del før syklodekstrin kan bli standard behandling for sykdommer forårsaket av åreforkalkning. Hvilke kliniske kriterier som skal ligge til grunn for behandling, hvilken dose og slikt, er spørsmål som må besvares. Videre må mulige bivirkninger og effekten ved langvarig behandling kartlegges. Latz og mine kollegaer i Tyskland er i gang med disse neste og viktige kliniske tilnærmingene, sier Halvorsen.
 
OUS planlegger en klinisk studie i samarbeid med NTNU og professor Latz hvor forskergruppen skal inkludere pasienter med åreforkalkning i hals-kar. Nå jobber de for å skaffe finansiering til å gjennomføre studien som skal etterprøve funnene, en såkalt proof of concept-studie.
 
Les hele studien i Science Translational Medicine.
Av Monica Bring Estensen
Publisert 18. apr. 2016 16:06 - Sist endret 28. juni 2021 14:50