Arendalsuka 2019: Nasjonal stamcellebank

Stamceller er et ferskt forskningsfelt med mange muligheter. Det er potensiale for store gjennombrudd innen behandling av lidelser som diabetes 1, øyesykdommer, ALS, ryggmargsskader og revmatisme.

Bildet kan inneholde: kjøretøy, vanntransport, vannscooter, skip, båt.

For å få forskningen over fra teori til behandling må vi lage en nasjonal stamcellebank. En slik biobank vil være en stor og kritisk ressurs for denne typen forskning i Norge. Noen få superdonorer vil være en ressurs med et enormt potensiale. Så få som 10 slike donorer kan dekke behovet til nesten 70 % av befolkningen.

Norge kan og bør være et foregangsland i Europa innen stamcelleforskning og har fortsatt muligheten til å melde seg på i forskningsfronten internasjonalt, men toget går nå. Forskning ut fra en nasjonal stamcellebank vil skje gjennom kliniske studier og senteret vil fungere som en kilde for stamceller.  Infrastruktur og kompetanse finnes allerede, men hva gjenstår for å få det på plass? 

Medvirkende

  • Joel Glover, professor, Universitetet i Oslo
  • Morten Carstens Moe, professor, Universitetet i Oslo
  • Ole Johan Borge, Direktør, Bioteknologirådet
  • Erlend Larsen, Stortingspolitiker, medlem i Helse- og omsorgskomitéen, Høyre
  • Bjørnar Allgot, Generalsekretær, Diabetesforbundet
  • Sverre Fuglerud, Leder, seksjon for samfunnskontakt, Blindeforbundet
  • Mona Bahus, Leder, ALS Norge
Emneord: Stamceller, Arendalsuka, Joel Glover
Publisert 19. juni 2019 09:39 - Sist endret 8. juli 2019 15:07