Arendalsuka. Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring

UiO og Digitalt liv presenterer ledende forskning som gir grunnlag for bedre løsninger i helsenæringen, for samfunnet og individet. 

UiO og Digitalt liv presenterer ledende forskning som gir grunnlag for bedre løsninger i helsenæringen, for samfunnet og individet.

Vi er midt i teknologiske gjennombrudd som savner sidestykke i historien. Helse- og omsorgssektoren er et av feltene hvor omveltningene forventes å bli størst, og forskningsinnsatsen er nærmere doblet de siste seks årene. Utviklingen gir produktive og innovative løsninger som vil påvirke diagnostisering, behandling, utdanning og hvordan helsepersonell jobber – hva må til for at vi som brukere og pasienter skal kunne få best behandling i dette landskapet?

Problemstillingen er høyaktuell i primærhelsetjenesten, hvor digitale løsninger skal gjøre innbyggerne i stand til aktivt å forvalte og kontrollere egen helseinformasjon på trygg og sikker måte. For aktiv bruk, tillit og egne valg i hverdagen trenger vi digitale løsninger med relevant innhold som både ivaretar brukervennlighet og personvern.

Arrangør

Arendalsuka 2019
Emneord: Digital helse, Anne Moen, innovasjon
Publisert 19. juni 2019 10:07 - Sist endret 19. juni 2019 16:03