Seminar i forskningsetikk

Oppdatering og diskusjon rundt policy og praksis ved UiO og Helse Sør-øst. Faglige presentasjoner på Helsenett, fulgt av praktiske oppgaver for diskusjon i grupper. For alle forskere og forskningsinteresserte.

Program

 • 13:00 Åpning v/ forskningsdekan Jens Petter Berg
 • 13:05-14:20 
  • Prof. Matthias Kaiser presenterer RINO-prosjektet,
  • Prof. Bjørn Hofmann presenterer sin studie Scientific Dishonesty: A Survey of Doctoral Students at the Major Medical Faculties in Sweden and Norway
  • Ole-Andreas Rognstad om plagiatbegrepet i forskning
 • 14:20-14:30 Pause
 • 14:30-15:00 En presentasjon av arbeidet i Redelighetsutvalget v/ leder prof. Ole Sejersted og Forskningsetisk utvalg v/leder Bjørn Ramberg
 • 15:00-15:15 Vitenskapsombudet Knut Ruyter presenterer sitt virke som ombud
 • 15:15-15:45 Arbeid med oppgaver 
 • 15:45-16:15 Diskusjon av oppgavene
 • 16:15-16:30 Oppsummering v/ forskningsdirektør Erlend B. Smeland

Påmelding

 

Publisert 31. aug. 2020 09:56 - Sist endret 31. aug. 2020 09:56