Jahre-forelesningene 2015

Gjesteforelesninger med vinnerne av Anders Jahres medisinske pris professorene Rikard Holmdahl og Ludvig M. Sollid. Også vinnerne av prisen for yngre forskere, professor Pernilla Lagergren og postdoktor Kaisa Haglund holder gjesteforelesninger. Forelesningene vil bli holdt på engelsk.

Det medisinske fakultet, UiO og Utdelingskomitéen for Anders Jahres medisinske priser inviterer alle til Jahre-forelesningene 2015. Prisvinnerne vil holde foredrag om forskningen sin. Fri adgang for alle.

Program

14.00 – 14.30  

 • Professor Rikard Holmdahl
  Medicinsk Inflammationsforskning, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
 • Vil det bli mulig å forutsi og forebygge revmatoid artritt?

14.30 – 15.00  

 • Professor Ludvig M. Sollid
  Senter for immunregulering, Universitet i Oslo, og Avdeling for Immunologi, Oslo universitetssykehus, Norge
 • Om autoimmunitet: Lærdom fra cøliaki

15.00 – 15.25  

Pause med forfriskninger

15.25 – 15.45  

 • Professor Pernilla Lagergren
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Overlevelse ved øsofaguskreft

15.45 – 16.05  

 • Dr. Kaisa Haglund
  Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og Senter for kreftbiomedisin, Universitetet i Oslo, Norge
 • Mekanismer som styrer cytokinese i utvikling og kreft
Emneord: Immunology, Immunologi, Molecular biology, Cancer, autoimmunity
Publisert 22. sep. 2015 13:54 - Sist endret 19. mars 2019 13:45