Gjesteforelesninger og seminarer - Side 4

Tid og sted: 29. okt. 2019 18:0020:30, Vega Scene, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på skam.

Image may contain: white, face, hair, facial expression, line art.
Tid og sted: 28. okt. 2019 09:0013:00, Akershus University Hospital
Bildet kan inneholde: slips, panne, hake, hvitkrage-arbeider, business.
Tid og sted: 17. okt. 2019 09:0009:45, Seminarrom 4, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a.

Professor Brad Aouizerat will hold a guest lecture on the topic Symptom Management Science Research: Emerging Methods and Challenges. 

Tid og sted: 15. okt. 2019 10:0015:20, Oslo universitetssykehus, Ullevål

The Division of Critical Care invites you to a conference on "Biomarkers in research symptoms" at Laboratoriebygget, Ullevål, Oslo University Hospital.

Tid og sted: 9. okt. 2019 09:1512:30, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag (BB-bygget), Jonas Lies vei 91. Bergen

Gerard Dwyer disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “New Approaches to the Use of Magnetic Resonance Spectroscopy for Investigating the Pathophysiology of Auditory-Verbal Hallucinations.”

Tid og sted: 1. okt. 2019 12:0014:00, Stort møterom, Georg Sverdrups hus

Senior Fellow Sara Davis,  will hold an open lecture titled "No One Left Behind: Indicators, Models and the Global HIV Response". 

Portrett av gjesteforeleser Lowan Stewart.
Tid og sted: 20. sep. 2019 12:0013:00, Psykiatrisk avd. Vinderen, Møterom 2. 1/2 etg. Forskningsveien 7

Velkommen til høstens første fredagsmøte på Vinderen fredag 20. september, med gjesteforeleser Lowan Stewart og hans innlegg "Ketamine for treatment resistant depression: The current evidence and lessons from clinical experience with 1000 treatments."

View of Oslo Radhuset (town hall) from the sea, Oslo, Norway.
Tid og sted: 16. sep. 2019 08:0018. sep. 2019 21:00, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

We are very pleased to announce that the 5th EU-CARDIOPROTECTION COST Action MC and WG Meeting will take place September 16th-18th in Oslo, Norway.

Bildet kan inneholde: Vanntransport, Skip, Kjøretøy, Båt, Ferje.
Tid og sted: 15. aug. 2019 09:0010:00, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT og SERAF deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?".

Tid og sted: 13. juni 2019 13:15, Grønt auditorium i Labbygget (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

MSc Saurabh Srinivasan at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “A Polygenic Enrichment Approach to Human Evolution in Schizophrenia and Cognitive Function” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Image may contain: white, face, hair, facial expression, line art.
Tid og sted: 12. juni 2019 08:2517:30, Akershus University Hospital, Nye Nord Norbyhagen

The NO-Age Norwegian Centre on Healthy Ageing arranges its 2nd symposium on "Genomic instability in human brain".

Tid og sted: 31. mai 2019 13:15, Rødt auditorium, Laboratoriebygningen (25), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Cand.med. Trude Seselie Jahr Vedal at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “The side effect burden of antipsychotic drugs - A naturalistic study with focus on metabolic disturbance” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0013:00, Møterom 2. etg. Forskningsveien 7

Forenkling av standardisert CCRT*-metode? Kan en forenklet standardisert metode for å formulere hovedkonflikten i pasientens relasjonsmønster brukes av klinikere i vanlig praksis, i supervisjon, i opplæring, og i forskning?

Tid og sted: 23. mai 2019 18:0020:00, Store auditorium, Ullevål sykehus

NORMENT inviterer til åpent kveldsseminar om forskning på schizofreni og bipolar lidelse. Hva vet vi om årsakene til at noen blir syke? Hvordan spiller arv og miljø sammen i utviklingen av slike lidelser?

Professor Jarl Åsbjørn Jakobsen
Tid og sted: 15. mai 2019 15:0017:40, Runde Auditorium, Domus Medica IV

Du inviteres til fagsymposium for å markere Prof. Jarl Å. Jakobsen i forbindelse med hans fratreden – etter over 30 års virke ved Rikshospitalet.