Gjesteforelesninger og seminarer - Side 6

SpiNNaker - neuromorphic computer platform
Tid og sted: 24. okt. 2018 14:0015:00, Physiology Lunch Room/Library, Domus Medica, UiO

Spiking neural network simulation on SpiNNaker 

A massively parallel neuromorphic computing platform

SpiNNaker: SpiNNaker is the largest massively-parallel neuromorphic computer platform in the world. It has a million cores and can simulate hundreds of millions of neurons, and hundreds of billions of synapses.

 

SpiNNaker, en superdatamaskin
Tid og sted: 24. okt. 2018 14:0015:00, Physiology Lunch Room/Library, Domus Medica, UiO

Simulering av Nevrale Nettverk på SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture).

En "Nevromorfisk" superdatamaskin med massiv parallellprosessering.

 

SpiNNaker: SpiNNaker er verdens største massiv parallellprosesserings nevromorfiske databehandlingsplattform. Den har en million prosessorkjerner og kan simulere mange hundre millioner nevroner, og flere hundre milliarder synapser.

Tid og sted: 16. okt. 2018 18:0020:30, Rikshospitalet B, stort auditorium, 1. etg.

NORMENT og Bipolarforeningen inviterer til temakveld med fokus på bipolare lidelser, arbeid og tilfriskning.

Bilde av professor Robert Plomin
Tid og sted: 16. okt. 2018 14:1516:30, Aud 1, Eilert Sundts hus

The DNA revolution has made it possible to use DNA to predict at birth who we will become. This will transform psychology, society and how we understand ourselves, according to professor Robert Plomin.

Bilde av inngangspartin sykehus, tatt ovenfra
Tid og sted: 11. okt. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Forskningsveien 3A, Inngang 1.

Spesialisthelsetjenestene i Norge blir utsatt for mange typer kritikk: Kostnadsnivået er høyt. Vi tar ikke i bruk nyest tilgjengelig teknologi. De siste årene har en i tillegg forsøkt å desentralisere oppgaver til kommunene, men med uklar effekt.

Tid og sted: 5. okt. 2018 13:0014:00, rom L-200, Domus Medica nybygg (DM4)

IMB Distinguished Seminar by Michael Hawrylycz

Tid og sted: 28. sep. 2018 11:1514:00, Haukeland universitetssykehus, BUS-auditoriet

Niladri Banerjee ved Universitetet i Bergen vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): An evolutionary epigenetics approach to schizophrenia.

Tid og sted: 20. sep. 2018 14:3016:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus

Anne Kveim Lie vant UiOs utdanningspris for 2018. Masterstudent i internasjonal samfunnshelse Salma A. Eljailani Ahmed vant prisen for beste bærekraftsmasteroppgave. 20 september feirer vi dem ved Fredrik Holsts hus.   

Tid og sted: 20. sep. 2018 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Subjective quality of life in first episode psychosis - A 10-year follow-up study.

Tid og sted: 20. sep. 2018 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica (Urbygningen)

Cand.med. Erlend Strand Gardsjord ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Early interventions in psychosis: State of the art.

Tid og sted: 11. sep. 2018 12:0013:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by Mayo Professor David R. Jacobs Jr.

Illlustrasjon legemidler i form av pillebrett
Tid og sted: 5. sep. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus.Inng.1

Effekten av ulike legemidler er ofte usikker. Hvordan bør myndighetene håndtere denne usikkerheten? Hvilke analyser skal de kreve når de behandler søknader om godkjenning og refusjon? Hva slags analyser kreves i dag og  bør kravene i endres? Bør graden av usikkerhet påvirke prisen?

Tid og sted: 14. aug. 2018 13:3014:30, MS Sunnhordland, brygga i Arendal

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NORMENT deltar i år på Arendalsuka med arrangementet "Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?" sammen med Bipolarforeningen.

Tid og sted: 5. juni 2018 12:0013:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by Professor Philip Calder

Tid og sted: 31. mai 20181. juni 2018, Quality Hotel Expo, Fornebu

NORMENT og SERAF inviterer til konferansen "Mental Health and Addiction - Norwegian Research Opportunities".