Gjesteforelesninger og seminarer - Side 3

Tid og sted: 27. nov. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Forskningsveien 3A, Inngang 1.

Overdiagnostikk skader pasienter, legger beslag på store ressurser og rokker ved tilliten til helsevesenet. På frokostseminaret får du vite hva overdiagnostikk er, høre hvordan aktører i helsetjenesten merker det i det daglige, og diskutere ulike strategier for å håndtere overdiagnostikk.

Tid og sted: 19. nov. 2018 09:3016:30, Radisson Blu Scandinavia Hotel

We are very happy to welcome you to the fifth national meeting on microbiota in health and disease in Oslo City Centre!

SpiNNaker, en superdatamaskin
Tid og sted: 24. okt. 2018 14:0015:00, Physiology Lunch Room/Library, Domus Medica, UiO

Simulering av Nevrale Nettverk på SpiNNaker (Spiking Neural Network Architecture).

En "Nevromorfisk" superdatamaskin med massiv parallellprosessering.

 

SpiNNaker: SpiNNaker er verdens største massiv parallellprosesserings nevromorfiske databehandlingsplattform. Den har en million prosessorkjerner og kan simulere mange hundre millioner nevroner, og flere hundre milliarder synapser.

SpiNNaker - neuromorphic computer platform
Tid og sted: 24. okt. 2018 14:0015:00, Physiology Lunch Room/Library, Domus Medica, UiO

Spiking neural network simulation on SpiNNaker 

A massively parallel neuromorphic computing platform

SpiNNaker: SpiNNaker is the largest massively-parallel neuromorphic computer platform in the world. It has a million cores and can simulate hundreds of millions of neurons, and hundreds of billions of synapses.

 

Tid og sted: 12. okt. 2018 12:0013:00, Møterom 2. etg, Forskningsveien 7

Velkommen til fredagsmøte på PHA med Ulrik Malt om utfordringer i norsk psykiatri.

Bilde av inngangspartin sykehus, tatt ovenfra
Tid og sted: 11. okt. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus. Forskningsveien 3A, Inngang 1.

Spesialisthelsetjenestene i Norge blir utsatt for mange typer kritikk: Kostnadsnivået er høyt. Vi tar ikke i bruk nyest tilgjengelig teknologi. De siste årene har en i tillegg forsøkt å desentralisere oppgaver til kommunene, men med uklar effekt.

Tid og sted: 5. okt. 2018 13:0014:00, rom L-200, Domus Medica nybygg (DM4)

IMB Distinguished Seminar by Michael Hawrylycz

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:0013:00, Møterom 2 etg, Forskningsveien 7

Velkommen til fredagsmøte på PHA med Knut Hagtvet og Per Høglund på analyser av variabler i små til moderate sample størrelser.

Tid og sted: 25. sep. 2018 15:1517:00, Grønt aud, bygg 25, Ullevål sykehus

Akuttklinikken tar i mot gjesteprofessor Hance Clarke fra Toronto General Hospital Research Institute, Toronto, Canada.

Tid og sted: 21. sep. 2018 12:0013:00, Møterom 2 etg, Forskningsveien 7

Velkommen til fredagsmøte på PHA med Per Høglend om betydningen av terapeutisk allianse i klinisk arbeid.

Tid og sted: 20. sep. 2018 14:3016:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus

Anne Kveim Lie vant UiOs utdanningspris for 2018. Masterstudent i internasjonal samfunnshelse Salma A. Eljailani Ahmed vant prisen for beste bærekraftsmasteroppgave. 20 september feirer vi dem ved Fredrik Holsts hus.   

Tid og sted: 11. sep. 2018 12:0013:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by Mayo Professor David R. Jacobs Jr.

Illlustrasjon legemidler i form av pillebrett
Tid og sted: 5. sep. 2018 08:0009:00, Forsamlingssalen, Harald Schjelderups hus.Inng.1

Effekten av ulike legemidler er ofte usikker. Hvordan bør myndighetene håndtere denne usikkerheten? Hvilke analyser skal de kreve når de behandler søknader om godkjenning og refusjon? Hva slags analyser kreves i dag og  bør kravene i endres? Bør graden av usikkerhet påvirke prisen?

Tid og sted: 5. juni 2018 12:0013:00, Runde auditorium R-105, Domus Medica tilbygg

IMB Distinguished Seminar by Professor Philip Calder

Tid og sted: 4. mai 2018 09:0013:00, Runde auditorium 105, Domus Medica tilbygg

Center for Heart Failure Research Workshop