Gjesteforelesninger og seminarer - Side 10

Tid og sted: 1. apr. 2014 17:0020:30, Auditoriet, Akershus universitetssykehus

Akershus universitetssykehus HF inviterer lokalbefolkningen til spennende foredrag om forskning på vanlige sykdommer.

Tid og sted: 28. mars 2014 09:3016:15, Auditoriet i Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ved Oslo universitetssykehus ønsker alle med interesse for helserelatert livskvalitet i klinisk forskning velkommen til dagsseminar.

Tid og sted: 25. mars 2014 14:3015:15, Grønt auditorium, Laboratoriebygget (bygg 25), OUS Ullevål

Gjesteforelesning ved Lisa Barcellos, professor ved Genetic Epidemiology and Genomics Laboratory, Division of Epidemiology, School of Public Health, University of California, Berkeley, California, USA.

Tid og sted: 11. mars 2014 18:3012. mars 2014 20:20, Store auditorium, Akershus universitetssykehus

Nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus markerer den internasjonale Hjerneuka 11. og 12. mars 2014 ved å invitere til publikumsforedrag for å informere om noen av de vanligste hjernesykdommene, hvordan de påvirker oss fysisk og psykisk, samt hvordan de kan forebygges.

Tid og sted: 26. nov. 2013 09:0013:30, Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter

Er ME en ny sykdom eller er det begrepene som er nye? Det er et av spørsmålene som stilles av Kristine Lillestøl under Forskningsrådets ME-seminar 26. november.

Eldre par tøyser på stranden
Tid og sted: 14. nov. 2013 12:3017:00, Gamle festsal

Vi blir stadig flere eldre. Det legger stort press på velferdsstaten, og mange opplever å leve lenge med svekket livskvalitet. For å håndtere dette er det viktig å se teknologi, innovasjon og alderdom i sammenheng.

Tid og sted: 31. okt. 2013 13:1514:00, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Tema: Glucose Tolerance Status in Pregnancy: A Window to the Future Risk of Diabetes and Cardiovascular Disease in Young Women

Tid og sted: 16. okt. 2013 14:0016:00, Auditorium R-105, Domus Medica Tilbygget, Sognsvannsveien 9

Jens Juul Holst, vinner av Anders Jahres store medisinske pris 2013, holder gjesteforelesning om GLP-1 basert diabetesbehandling. I tillegg foreleser vinnerne av Anders Jahres pris til yngre forskere, Christian B. F. Andersen og Yenan Bryceson.

Tid og sted: 20. sep. 2013 10:0011:00, Auditoriet på Psykiatrisk klinikk, Vinderen

Foredragsholder:  Robert F Krueger, PhD, professor i psykologi ved University of Minnesota.

Tittel: Personality in DSM-5 and beyond.

Tid og sted: 28. aug. 2013 14:3015:30, Auditorium L200 (Domus medica II (tilbygget), plan 2, Gaustadalleen 34)

Guest Lecture by Associate Professor Sergio Baranzini from the University of California, San Francisco.

Tid og sted: 12. juni 2013 12:0016:00, Auditorium FOBY, Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken fungerer som koordinerende fagområde for nasjonalt satsingområde innen kreft med dette tema.

Tid og sted: 31. mai 2013 10:0016:00, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

I anledning professor dr.med. Babill Stray-Pedersens 70-årsdag avholdes det et jubileumsseminar med en lang rekke foredrag rundt temaet kvinne- og barnehelse.

Tid og sted: 15. mai 2013 16:0018:45, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Ansatte ved klinikken inviteres til vårens forskningsseminar.

Tid og sted: 18. jan. 2013 08:0008:30, Store auditorium, Ahus

Professor Robert Arnold, leder av Seksjon for palliativ omsorg og medisinsk etikk og Institutt for lege-pasientkommunikasjon ved universitetet i Pittsburgh, USA vil holde foredrag ved Ahus med tema "Conflict: Fight, flight or a third way"?  

Tid og sted: 7. des. 2012 09:0018:00, Auditorium of building K, Institute for Cancer Research, The Norwegian Radium Hospital,

Ovarian Cancer: Controversies in Management