Gjesteforelesninger og seminarer - Side 11

Tid og sted: 26. nov. 2013 09:0013:30, Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter

Er ME en ny sykdom eller er det begrepene som er nye? Det er et av spørsmålene som stilles av Kristine Lillestøl under Forskningsrådets ME-seminar 26. november.

Eldre par tøyser på stranden
Tid og sted: 14. nov. 2013 12:3017:00, Gamle festsal

Vi blir stadig flere eldre. Det legger stort press på velferdsstaten, og mange opplever å leve lenge med svekket livskvalitet. For å håndtere dette er det viktig å se teknologi, innovasjon og alderdom i sammenheng.

Tid og sted: 31. okt. 2013 13:1514:00, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Tema: Glucose Tolerance Status in Pregnancy: A Window to the Future Risk of Diabetes and Cardiovascular Disease in Young Women

Tid og sted: 16. okt. 2013 14:0016:00, Auditorium R-105, Domus Medica Tilbygget, Sognsvannsveien 9

Jens Juul Holst, vinner av Anders Jahres store medisinske pris 2013, holder gjesteforelesning om GLP-1 basert diabetesbehandling. I tillegg foreleser vinnerne av Anders Jahres pris til yngre forskere, Christian B. F. Andersen og Yenan Bryceson.

Tid og sted: 20. sep. 2013 10:0011:00, Auditoriet på Psykiatrisk klinikk, Vinderen

Foredragsholder:  Robert F Krueger, PhD, professor i psykologi ved University of Minnesota.

Tittel: Personality in DSM-5 and beyond.

Tid og sted: 28. aug. 2013 14:3015:30, Auditorium L200 (Domus medica II (tilbygget), plan 2, Gaustadalleen 34)

Guest Lecture by Associate Professor Sergio Baranzini from the University of California, San Francisco.

Tid og sted: 12. juni 2013 12:0016:00, Auditorium FOBY, Forskningsbygget, Radiumhospitalet

Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken fungerer som koordinerende fagområde for nasjonalt satsingområde innen kreft med dette tema.

Tid og sted: 31. mai 2013 10:0016:00, Store auditorium, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

I anledning professor dr.med. Babill Stray-Pedersens 70-årsdag avholdes det et jubileumsseminar med en lang rekke foredrag rundt temaet kvinne- og barnehelse.

Tid og sted: 15. mai 2013 16:0018:45, Grønt auditorium, Rikshospitalet

Ansatte ved klinikken inviteres til vårens forskningsseminar.

Tid og sted: 18. jan. 2013 08:0008:30, Store auditorium, Ahus

Professor Robert Arnold, leder av Seksjon for palliativ omsorg og medisinsk etikk og Institutt for lege-pasientkommunikasjon ved universitetet i Pittsburgh, USA vil holde foredrag ved Ahus med tema "Conflict: Fight, flight or a third way"?  

Tid og sted: 7. des. 2012 09:0018:00, Auditorium of building K, Institute for Cancer Research, The Norwegian Radium Hospital,

Ovarian Cancer: Controversies in Management

Tid og sted: 6. des. 2012 10:0015:00, Auditorium 1, Helga Enghs hus

We are pleased to invite you all to the 4th annual one-day seminar organized by the Norwegian Sequencing Centre (NSC).

Tid og sted: 6. des. 2012 08:3015:45, Rikshospitalet, auditorium 1

Professor Kristian F. Hansen fyller 70 år, og dette markeres med et jubileumssymposium - "Trends in Diabetes Research".

Tid og sted: 15. nov. 2012 08:3016:00, Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Drammensvn 78, Oslo

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) inviterer til seminar om kosthold, overvekt, tro og viten. Seminaret er åpent for alle.

Illustasjonsfoto: hånd som holder stetoskop mot globus
Tid og sted: 18. okt. 2012 16:0018:30, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Som et ledd i tiårsfeiringen av medisinstudiets internasjonale semester inviterer vi deg til åpne forelesninger om utfordringene innen global helse.