Nasjonal forskningskonferanse om medisinsk og helsefaglig pedagogikk

En konferanse om utdanningsforskning

Logo

Konferansen er fulltegnet, og påmeldingen er avsluttet.

Program

Mandag 21.november

10:30-11:00 Registrering og kaffe/te

11:00-11:15 Velkomst og kort om programmet. Elin O. Rosvold, Styreleder i Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS) og studiedekan, Det medisinske fakultet, UiO

11:15-12:00 Kompetansevurderinger i medisin og helsevitenskap – tendenser og trender v/Anne-Mette Mørcke, Director, Centre for Educational Development, Aarhus University, Denmark

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Forskning på- og utvikling av karaktersettingspraksiser på eksamineringer i medisinstudiet v/Stefan Schauber, førsteamanuensis, Helsevitenskapelig utdanningssenter, UiO. Kommentator: Anne-Mette Mørcke

14:00-14:15 Pause

14:15-15:30 Pågående forskning – parallelle sesjoner 

Sesjon A

 1. Peter Fedorcsak, professor II, UiO: Erfaringer og resultater med teambasert undervisning 
 2. Gunnar Bondevik, professor, UiB, m/flere: To be or not to be a supervisior
 3. Eivind Valestrand, stipendiat, UiB m/flere: Det liminale landskapet for legementorer – sammenheng og motsetninger avduket gjennom dialogisk narrative analyse
 4. Eivind Valestrand, stipendiat, UiB m/flere: Fra personlig erfaring til faglig styrke: en dialogisk narrativ analyse av medisinstudenters refleksjonsnotater
 5. Benedicte Skjold-Ødegaard, stipendiat, UiS: LapApp – et strukturert opplæringsprogram i laparoskopisk appendektomi

Sesjon B

 1. Beth Whelan, forsker, UiB m/flere: Hello! How physicians’ greeting behaviours impact medical students’ learning during clinical placements
 2. Edvin Schei, professor, UiB: Belonging, purpose, and agency. Preliminary results of an intervention to improve medical students’ and supervisors’ educational partnership in a medium-sized Norwegian hospital - the PROFMED project
 3. Kristin Haugen, stipendiat, NTNU: Hvordan beskriver høgskoler og universiteter helsefaglige studieprogramlederes arbeidsoppgaver og ansvar?
 4. Anders Bærheim, professor emeritus, UiB: Arbeidsplasslæring og overførbarhetsutfordringer
 5. Kristin Haugen stipendiat NTNU, Catrine Buck Jensen, Stipendiat UiT, Guro Karlsholm, stipendiat NTNU: Rekruttering av helsefagstudenter til forskningsprosjekter innen medisinsk- og helsefaglig pedagogikk

15:30-16:00 Pause med kaffe, te og boller

16:00-17:00 Studenter som medforskere i prosjektet Healthy choices: - preliminære funn og utvikling av studentundersøkelse om studenters psykiske helse Kristin Benjaminsen Borch, førsteamanuensis, UiT Norges Arktiske Universitet. Kommentatorer: Oline Sæther, Studie- og læringsmiljøansvarlig, Studentparlamentet ved UIO

Tirsdag 22.november

09:00-10:00 Medisinsk pedagogiske forskningspublikasjoner i Norge de siste 30 årene – en bibliometrisk studie. Monika Kvernenes, Enhet for læring, UiB og Cecilie Birkeli, LEFO

Paneldebatt med professor Terese Stenfors, Karolinska Institutet, førsteamanuensis Monika Kvernenes, UiB og professor Jarle Breivik, UiO:

 • Hvor ligger dagens forskningsfront?
 • Hva er gode veier videre for norsk medisinsk- og helsevitenskapelig forskning?

10:00-10:15 Pause

10:15-11:15 Fang reviewernes oppmerksomhet med «problem – gap – hook» -formelen. Workshop med Terese Stenfors, professor, Karolinska Institutet og Monika Kvernenes, førsteamanuensis, UiB

I workshop-en vil deltagerne arbeide i små grupper på 2-3 personer. For best mulig utbytte bør deltagerne ta med et utkast til en artikkel det jobbes med som materiale i workshopen. 

11:15-11:30 Pause

11:30-12:15 Clinical reasoning with virtual patients Inga Hege, PD Dr.med. Medical education sciences University of Augsburg. Comments by Hilde Grimstad and Elin O. Rosvold

12:15-12:30 Oppsummering og veien videre Kristin Heggen, UiO

12:30-13:00 Lunsj

Takk for nå!

Spørsmål om konferansen?

Kontakt utdanningsforskning@medisin.uio.no

Arrangører

 • Elin O. Rosvold og Kristin Heggen, Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS), UiO
 • Hilde Grimstad, PLUS, NTNU
 • Monika Kvernenes, Enhet for læring, UiB
 • Anita Iversen/Iris Helene Borch, HelPed, UiT
 • Med støtte fra Legeforeningen
Publisert 1. juli 2022 10:01 - Sist endret 16. nov. 2022 10:01