Nasjonal forskningskonferanse om medisinsk og helsefaglig pedagogikk

En konferanse om utdanningsforskning

Logo

Program

Mandag 21.november

10:30-11:00 Registrering og kaffe/te

11:00-11:15 Velkomst og kort om programmet. Elin O. Rosvold, Styreleder i Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS) og studiedekan, Det medisinske fakultet, UiO

11:15-12:00 Kompetansevurderinger i medisin og helsevitenskap – tendenser og trender v/Anne-Mette Mørcke, Director, Centre for Educational Development, Aarhus University, Denmark

12:00-13:00 Lunsj

13:00-14:00 Forskning på- og utvikling av karaktersettingspraksiser på eksamineringer i medisinstudiet v/Stefan Schauber, førsteamanuensis, Helsevitenskapelig utdanningssenter, UiO. Kommentator: Anne-Mette Mørcke

14:00-14:15 Pause

14:15-15:30 Pågående forskning – parallelle sesjoner Konferansedeltakere inviteres til å sende inn abstracts for å presentere planlagt eller pågående forskning (10 min innlegg, 3 min dialog) - se påmeldingsskjema

15:30-16:00 Pause med kaffe, te og boller

16:00-17:00 Studenter som medforskere i prosjektet Healthy choices: - preliminære funn og utvikling av studentundersøkelse omstudenters psykiske helse Kristin Benjaminsen Borch, førsteamanuensis, UiT Norges Arktiske Universitet. Kommentatorer: Oline Sæther, Studie- og læringsmiljøansvarlig, Studentparlamentet ved UIO

Middag

De som vil være med på middag må melde seg på i registreringsskjema for deltakelse på konferansen.

Middag betales av deltaker selv.

Tirsdag 22.november

09:00-10:00 Medisinsk pedagogiske forskningspublikasjoner i Norge de siste 30 årene – en bibliometrisk studie. Monika Kvernenes, Enhet for læring, UiB og Cecilie Birkeli, LEFO

Paneldebatt Terese Stenfors, Monika Kvernenes og Jarle Breivik:

 • Hvor ligger dagens forskningsfront?
 • Hva er gode veier videre for norsk medisinsk- og helsevitenskapelig forskning?

10:00-10:15 Pause

10:15-11:15 Fang reviewernes oppmerksomhet med «problem – gap – hook» -formelen. Workshop med Terese Stenfors, professor, Karolinska Institutet og Monika Kvernenes, førsteamanuensis, UiB

11:15-11:30 Pause

11:30-12:15 Clinical reasoning with viriual patients Inga Hege, PD Dr.med. Medical education sciences University of Augsburg. Comments by Hilde Grimstad and Elin O. Rosvold

12:15-12:30 Oppsummering og veien videre Kristin Heggen, UiO

12:30-13:00 Lunsj

Takk for nå!

Påmelding

Påmeldingskjema for Konferanse om utdanningsforskning

Frist for påmelding er 1.11.2022

Abstracts

Vi inviterer deltakere til å presentere planlagt og pågående forskning eller resultater fra nyere forskning på konferansen.

Dersom du har forskning du vil legge frem, send inn et sammendrag (abstract) på maks 200 ord.

Sammendraget bør inneholde informasjon om problemstilling, metode, resultater og konklusjon. De innsendte bidragene vil bli vurdert av arrangementskomiteen.

I vurderingen vil vi vektlegge

 • Tematisk relevans: at forskningen er innenfor feltet medisinsk- og helsefaglig pedagogisk forskning
 • Tydelig definerte forskningsspørsmål og beskrivelse av forskningsdesign
 • Originalitet
 • At summen av alle fremleggene har god spredning i tema, program- og institusjonstilhørighet

Frist for innsending: 1.11.2022

Abstract sendes til: utdanningsforskning@medisin.uio.no

Arrangører

 • Elin O. Rosvold og Kristin Heggen, Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS), UiO
 • Hilde Grimstad, PLUS, NTNU
 • Monika Kvernenes, Enhet for læring, UiB
 • Anita Iversen/Iris Helene Borch, HelPed, UiT
 • Med støtte fra Legeforeningen
Publisert 1. juli 2022 10:01 - Sist endret 11. aug. 2022 08:37