Forskerlinjen medisin

Ung dame og mann står i laboratorie med labfrakker og smiler.
  • Fordyp deg i et fagfelt og legg grunnlaget for en doktorgrad i medisin
  • Bli integrert i en forskergruppe og møt forskere både nasjonalt og internasjonalt

Om Forskerlinjen

Kunnskapsdepartementet har laget denne filmen om medisinstudent Ellen Mathea Kirsch Warlo som går på Forskerlinjen. Her får hun en tidlig start på forskerkarrièren og erfaring hun mener vil gjøre henne til en bedre lege. 

Fakta om studiet

  • 1 års fulltidsforskning fulgt av 2 år på deltid
  • Opplæringsdel og midtveisevaluering
  • En vitenskapelig publikasjon
  • Cand.med med forskerlinje
  • 20 stipender pr. år
  • Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerlinjen ved Det medisinske fakultet?

Følg oss på sosiale medier