Overgang fra Forskerlinje til ph.d.-programmet

Hvilke krav stilles til en som har fullført Forskerlinjen og cand. med. studiet?

Hva godkjennes fra Forskerlinjen og hva må du tenke på når du søker om opptak til ph.d.-programmet?

Forskerlinjen inviterer alle som går på programmet, og de som har fullført og lurer på veien videre til ph.d.-opptak.

 

Merethe Bremer er gruppeleder for forskerutdanningen og vil gi deg informasjon om spørsmål som ofte kommer opp:

  • Når skal/kan man søke opptak til ph.d.-programmet dersom man ønsker å disputere under LIS1 (turnus)?
  • Hvordan søke?
  • Godkjennes opplæringsdelen?
  • Midtveisevaluering?
  • Hva med artikler fra Forskerlinjen?
  • Finansiering?

Meld gjerne inn andre spørsmål til Forskerlinjen i forkant.

Emneord: Forskerlinjen
Publisert 20. nov. 2018 12:59 - Sist endret 5. des. 2018 14:23