Forskerlinjens vårseminar: Hvordan skrive vitenskapelige tekster

Føler du deg på tynn is når du skal skrive din første vitenskapelige artikkel? Er du rådvill når du skal ta fatt på prosjektoppgaven? Møt opp for en vitamininnsprøyting og få inspirasjon til skriveprosessen! Alle Forskerlinjestudenter, og medisinstudenter fra M1-M3 er velkommen!

Plakat om Forskerlinjen

Foto: Kristin Ellefsen, UiO

Program

16:30-17:30 Mat og mingling

  • 17:30-17:35 Velkommen
  • 17:35-18:20 Å skrive vitenskapelige tekster - dos and don'ts - ved Karin C. Lødrup Carlsen
  • 18:20-18:50 Uhørt i forskning - uredelighet og etiske dilemmaer ved Magne Nylenna

Kaffepause

  • 19:10 Forskerlinjeprosjektet mitt - ett år etter ved forskerlinjestudent Kristin Grotle Nore
  • 19:25 Prosjektoppgaven - erfaringer deles av tillitsvalgte Ellen og Shams
  • 19:45 Review-prosessen ved forskerlinjestudent Helge Leander B. Jensen
  • 20:15 Slutt

Emneord: Forskerlinjen
Publisert 26. feb. 2018 10:22 - Sist endret 14. mars 2019 10:44