Fra Forskerlinje til ph.d.

Er du i sluttfasen av Forskerlinjestudet eller har fullført Forskerlinjen og har spørsmål i forbindelse med opptak til ph.d.-programmet? Vi vil besvare dine spørsmål!

Mange har spørsmål om hva som godkjennes fra fullført Forskerlinje når man søker opptak til ph.d.-programmet.

Når kan man søke om opptak?

Finansiering?

Hva med kursene og midtveisevaluering?

Disse spørsmålene og flere vil dere få svar på av Merethe Bremer, gruppeleder for forskerutdanningen.

Velkommen!

Publisert 4. des. 2019 11:32 - Sist endret 4. des. 2019 11:32