Akutt blødning og hjernesirkulasjon

En stor blødning kan være livstruende. Ved et blodtap vil kroppen forsøke å opprettholde blodtrykk, mens hjertets minuttvolum synker. Dette kan gå utover blodtilførselen til hjernen. For lav blodtilførsel til hjernen kan føre til varig skade. Vi vil undersøke kroppens kompensasjonsmekanismer for å opprettholde hjernens blodtilførsel når blodvolumet synker.

Bakgrunn

Klassisk autoregulering av hjernens blodtilførsel forteller oss at ved ulike blodtrykk vil hjernens blodtilførsel være den samme. Nyere forskning viser at spennet av blodtrykk der kroppen klarer å holde hjernens blodtilførsel konstant er mye smalere enn tidligere antatt. Raske endringer i blodtrykk eller hjertets minuttvolum kan ikke motvirkes av hjernens blodårer.

Problemstilling

Vi skal i prosjektet undersøke kroppens mekanismer for å opprettholde blodstrøm til hjernen under fysiologiske og patologiske belastninger. Funnene fra disse forsøkene er viktige i behandlingen av pasienter med akutt blødning, akutt hjertesvikt eller hjerneslag/blødning.

Mål og metode

Vi skal utsette friske frivillige for en simulert blødning ved hjelp av et undertrykkskammer som underkroppen ligger i. Der kan vi variere trykket slik at forsøkspersonen erfarer redusert sentralt blodvolum på lik linje med hva som skjer ved et blodtap, men uten smerte eller ubehag. Vi skal måle blodstrømmen ut av hjertet og blodtilførselen til hjernen ved hjelp av ultralyd Doppler. I tillegg måler vi hjerterytmen, pustemønster og blodtrykk.

Vi bruker matematiske analysemetoder, så en interesse for matematikk og fysikk er en fordel.

Studentens arbeidsoppgaver

Studenten skal lære seg målemetodene, rekruttere forsøkspersoner, gjennomføre forsøkene og analysere resultatene. Studenten skal presentere resultatene, muntlig og skriftlig, på internasjonale konferanser. Prosjektet vil tilpasses forskerlinjestudentens interesser innenfor de rammene som våre øvrige forsøk gjøres.

Om forskningsmiljøet

Forskningsgruppen består av en gruppeleder (som vil bli hovedveileder), en-to forskere, en ph.d.-kandidat, en student som skriver oppgave på medisinstudiet og en ingeniør. I tillegg har hovedveileder samarbeid med klinikere i Helse Sør-Øst, blant annet innen anestesi, og kardiologer ved Karolinska, Stockholm. Øvrige samarbeidspartnere er i England, USA og New Zealand. Hovedveileder har hatt en student som gjennomførte forskelinjen i 2015. Vi har et godt miljø, med rom for læring og utfordringer. Våre problemstillinger undersøker vi på mennesker og er koblet tett til kliniske utfordringer. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives hos oss.

Emneord: Laboratorieprosjekt, Akuttmedisin, Hjerne og nervesystem, Hjerte kar og lunger, Kroppens organer
Publisert 30. aug. 2017 12:28 - Sist endret 21. juni 2021 11:19