Akutt forvirring - hva skjer i hjernen ved delirium?

Ved akutt sykdom kan pasienter utvikle delirium («akutt forvirring»). Dette er skremmende og alvorlig og gir økt risiko for demens. En bedre forståelse av hva som skjer i hjernen ved delirium kan bidra til utvikling av effektiv behandling.

Bakgrunn

Delirium er vanlig ved akutt sykdom, spesielt hos eldre, og er en stor påkjenning for pasienter og pårørende. Delirium gir økt risiko for demens. Vi forstår lite om hva som skjer i hjernen ved delirium og enda mindre om hvordan delirium og demens er knyttet sammen.

Vår forskningsgruppe ønsker å forstå mer om hva som skjer i hjernen ved delirium og om sammenhengene mellom delirium og demens. Vi er spesielt nysgjerrige på immunresponser. Dette studerer vi ved å undersøke spinalvæsken til pasientene. Siden denne sirkulerer rundt hjernen gir spinalvæsken verdifull informasjon om prosesser i sentralnervesystemet.

Problemstilling

I dette prosjektet ønsker vi å forstå mer om inflammasjon ved delirium og demens ved å studere markører i spinalvæske hos pasienter med delirium og/eller demens. Spesifikt ønsker vi å studere om:  

  • immunaktiviteten er endret ved delirium
  • det er forskjellig immunrespons ved delirium avhengig av demensstatus

Mål og metode

Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om immunresponser ved delirium og demens ved å studere inflammasjonsmarkører i over 900 spinalvæskeprøver fra tre relevante grupper:

  1. pasienter uten delirium og demens
  2. pasienter med delirium
  3. pasienter med demens, men uten delirium.

Basert på resultatene fra en pilotundersøkelse av 27 ulike cytokiner har vi valgt oss ut 9 cytokiner som er spesielt interessante og som vi klarer å måle med multiplex teknikk. Alle prøvene vil være ferdig analysert i løpet av november 2020. Prosjektet er godkjent av etisk komite.

Studentens arbeidsoppgaver

Studenten får hovedansvar for å gjennomføre statistiske analyser av dataene (under tett veiledning og opplæring) og sammenfatte resultatene til vitenskapelige artikler. Resultatene fra spinalvæskeanalysene vil være klare før forskerlinjestudenten starter. 

Om forskningsmiljøet

Studenten vil bli knyttet til den geriatriske forskningsgruppen som er lokalisert på Ullevål sykehus. Dette er en hyggelig og aktiv gruppe med tre professorer og en rekke ph.d.-kandidater og postdoktorstipendiater. Forskerlinjestudenten vil jobbe tettest sammen med forskningsgruppen for delirium, Oslo Delirium Research Group som ledes av Leiv Otto Watne og som består av en professor, fem postdoktorstipendiater, tre ph.d.-kandidater og flere tilknyttede medlemmer. Vilde Follum er forskerlinjestudent hos oss nå, fire forskerlinjestudenter har tidligere vært hos oss; Maria Krogseth fullførte doktorgraden i 2014 og arbeider nå som postdoktor, Benedikte Rønning disputerte i 2017, Ane Victoria Idland disputerte i 2020 og Shams Dakhil er i ferd med å ferdigstille sin ph.d.-grad nå.

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Torgeir Brun Wyller, Leiv Otto Watne eller Kristi Henjum, forskere i Oslo Delirium Research Group.

Emneord: Klinisk/samfunnsmedisinsk prosjekt, Akuttmedisin, Aldring og helse, Blod og immunologi, Celler og molekyler, Hjerne og nervesystem, Sykdommer
Publisert 2. nov. 2020 10:38 - Sist endret 28. sep. 2021 09:06