Arytmier: Ny og målrettet behandling av ventrikkeltakykardi

Er du interessert i hjertet? Ønsker du å bli med på å utvikle fremtidens hjertemedisin? Gjennom omfattende elektrofysiologiske studier i hjerteceller og dyreforsøk har vår gruppe oppdaget en helt ny behandling av ventrikkeltakykardi med svært gode resultater i mus. Bli med på veien videre mot en klinisk studie!

Bakgrunn

Ventrikkelarytmier er vanlige hos pasienter med hjertesykdom og er årsaken til de aller fleste tilfeller av hjertestans. De nåværende behandlingsalternativene er ikke effektive nok og flere har alvorlige bivirkninger. Det er derfor behov for nye måter å behandle arytmier på, og vår gruppe har i årevis forsket på molekylære mekanismer for arytmier og lett etter nye behandlingsmål.

Nylig oppdaget vi en helt ny måte å behandle ventrikkelarytmier på, som involverer aktivering av en viktig ionepumpe (Na+/K+-ATPasen) i hjertecellen. Med denne behandlingen har vi drastisk redusert antall arytmier hos dyr med hjertesvikt og genetisk hjertesykdom.

Vi ønsker nå å bygge videre på disse funnene og studere den anti-arytmiske mekanismen i detalj på cellenivå, samt jobbe fokusert mot å teste ut den nye behandlingen i en klinisk studie på pasienter.

Bildet kan inneholde: skråningen, gjøre, rektangel, linje, parallell.

Problemstilling

Vi har masse spennende problemstillinger som vi ønsker å jobbe videre med, som knytter seg til å forstå mekanismen bedre, til å teste om behandlingen også virker på atriearytmier og til å jobbe aktivt mot å teste behandlingen i pasienter.

Mål og metode

Vi bruker et bredt spekter av cellebaserte og dyrebaserte teknikker.

Gruppen vår har sterk kompetanse innen:

 • elektrofysiologi:
  • måling av ionestrømmer og aksjonspotensialer ved patch clamp
  • helcellefluorescens
  • konfokalmikroskopi
 • in vivo-forsøk i mus/rotter:
  • kirurgi
  • ekkokardiografi
  • EKG etc.

Vi samarbeider tett med grupper med kompetanse innen molekylærbiologiske teknikker og forsøk med muskelstrips.

Studentens arbeidsoppgaver

Vi søker høyt motiverte og dyktige studenter som synes forskning er spennende. Vi kan tilby et ungt og motivert forskningsmiljø som satser høyt, og hvor studenten vil få tett og hyppig veiledning. Studentens arbeidsoppgaver vil være styrt av studentens egne ønsker og prosjektenes behov. Vårt mål er å få studenten til å kunne jobbe selvstendig på eget prosjekt i løpet av forskerlinjeåret, slik at forskerlinjen kan danne grunnlaget for videre ph.d.-studier. Det vil være muligheter til å delta på nasjonale/internasjonale konferanser for å presentere egen forskning. Gruppen har tidligere veldig gode erfaringer med forskerlinjestudenter.

Om forskningsmiljøet

Vi er en ung og ambisiøs forskningsgruppe på farmakologisk institutt på Rikshospitalet med tette bånd til forskningsgrupper på Ullevål sykehus, men vi har også samarbeid med internasjonalt anerkjente grupper i Oxford og Leuven. Engasjerte studenter vil få ta del i masse spennende prosjekter med god veiledning fra forskere som faktisk jobber «hands-on» med forskning fra dag til dag.

Ta kontakt med Jan Magnus Aronsen eller Gustav Lothe for å få vite mer om prosjektet!

Kontakt

Jan Magnus Aronsen

Emneord: Laboratorieprosjekt, Translasjonsforskning, Celler og molekyler, Farmakologi og medikamentbruk, Hjerte kar og lunger, Livsvitenskap, Sykdommer
Publisert 8. feb. 2018 15:54 - Sist endret 7. mars 2022 13:36