Bedres kardiovaskulær respons under hypovolemi av sosial støtte?

Dette prosjektet er et samarbeid mellom atferdsmedisin og fysiologi, og undersøker friske mennesker respons på hypovolemi med og uten sosial støtte. Vi søker en student som er interessert i både sirkulasjonsfysiologi og menneskers relasjoner.

Bakgrunn

Hypovolemi kan være en livstruende komplikasjon til en stor blødning. Siden hypovolemi er en kraftig stressor, utløser det en rekke endringer i vitale tegn, og øker både hjertefrekvens og pustefrekvens. Mild-moderat hypovolemi kan være vanskelig å avdekke klinisk i tidlig fase, der behandling er mest effektiv. I andre stressende situasjoner påvirker sosial støtte stress-reaksjonen. Det å holde en partners hånd vil for eksempel dempe nerveaktiviteten ved frykt.

Kombinasjonen av målrettet sosial støtte og kardiovaskulær respons på hypovolemi er ikke tidligere undersøkt.

Problemstilling

I prosjektet vil studenten sammenlikne den kardiovaskulære responsen på simulert blødning hos friske frivillige med og uten sosial støtte. Sosial støtte kan bedre toleransen for simulert blødning, men det kan også være skadelig hvis stress-responsen til kroppen ikke er kraftig nok til å opprettholde blodstrømmen til hjerne og hjerte. De vitale tegn kan derfor være forskjellig med og uten sosial støtte.

Vårt mål er å evaluere om vitale tegn under hypovolemi endres ved sosial støtte.

Hypotesen vår er at økningen i hjertefrekvens og respirasjonsfrekvens uteblir ved sosial støtte.

Mål og metode

Friske frivillige (ca. 35 personer) vil rekrutteres.

De frivillige vil fylle ut et skjema som kan klassifisere relasjonen til partneren som gir sosial støtte.

Forsøkspersonene vil overvåkes med EKG, blodtrykksmåling, respirasjonsmålere og blodstrømsmålere under en simulert blødning. Blødning simuleres i vårt undertrykkskammer. Hver person deltar i to forsøk, og under det ene forsøket holder forsøkspersonen en partner i hånda.

Rekkefølgen randomiseres, og relasjonen til partner klassifiseres via 'Inclusion of the Other in the Self' (IOS) Scale (Aron, Aron, & Smollan, 1992).

Studentens arbeidsoppgaver

Studenten vil

  • få opplæring i målemetodene
  • rekruttere forsøkspersonene
  • gjennomføre eksperimentene (med hjelp fra forskergruppene)
  • analysere data
  • presentere funnene på (internasjonale) seminarer og i artikkel

Om forskningsmiljøet

Dette er et tverrfaglig prosjekt med hovedveiledning av førsteammanuensis Maja Elstad som leder forskningsgruooen Human sirkulasjonsregulering på seksjon for fysiologi og professor Uta Sailer som vil være medveileder i prosjektet. Sailer leder forskningsgruppen Mechanisms of reward valuation på seksjon for atferdsforskning. 

Elstads gruppe består av flere forskere, et par ph.d.-kandidater, et par studenter som skriver oppgave på medisinstudiet og en ingeniør. Vi har veiledet forskerlinjestudenter tidligere. Vi har et godt miljø, med rom for læring og utfordringer. Våre problemstillinger undersøker vi på mennesker og er koblet tett til kliniske utfordringer. Vi vil gjøre vårt ytterste for at du skal trives hos oss.

Emneord: Laboratorieprosjekt, Akuttmedisin, Sirkulasjonskontroll, Atferd
Publisert 5. nov. 2020 16:54 - Sist endret 5. nov. 2020 16:54