Effekt av kosthold på betennelse, koagulasjon og blodpropp

Kan endring av kostholdet påvirke inflammatoriske prosesser og koagulasjonssystemet? Det er mange laboratoriestudier som tyder på det. Vi skal undersøke denne hypotesen i en randomisert studie på lavinflammatorisk diett hos kreftpasienter.

Bakgrunn

Mange laboratoriestudier har vist at enkelte matsorter virker betennelsesdempende. Mekanismen ser ofte til å involvere transkripsjonsfaktoren NFκB. Betennelsesprosesser påvirker også koagulasjonssystemet og risikoen for venøs blodpropp (trombose). For eksempel koagulasjonsfaktor VIII og von Willebrand faktor er kjente akuttfase proteiner som også øker risikoen for venøs trombose. Derfor er det grunn til å anta at diett i tråd med de norske kostrådene (dvs. en «lavinflammatorisk» diett) vil påvirke biomarkører relatert til betennelse og koagulasjon i gunstig retning samt redusere forekomsten av venøs trombose.

Problemstilling

 • Hvordan påvirker en lavinflammatorisk diett biomarkører relatert til betennelse og koagulasjon?
 • Kan diett forebygge venøs trombose hos pasienter med kreft?

Mål

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, parallell, diagram, nummer.
Oversikt over CRC-NORDIET studien. 
© Anders E. A. Dahm
 • Å vise at en lavinflammatorisk diett endrer biomarkører relatert til betennelse og koagulasjon i gunstig retning.
 • Å vise at en lavinflammatorisk diett forebygger venøs trombose.
 • Vi planlegger minst 3 artikler i dette prosjektet.

Metode

Vi skal ta for oss dataene fra den norske studien CRC-NORDIET. Denne studien har inkludert pasienter med kolorektalkreft stadium I-III fra 2008 til 2020 fra Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus). Pasientene ble randomisert til en lavinflammatorisk diett eller standard diett. Det er tatt blodprøver fra før diettintervensjonen og regelmessig etterpå i 10 år. Blodprøvene som skal brukes i dette prosjektet vil være prøvene som ble tatt før oppstart og etter ett år. Prosjektet består av 3 hovedelementer:

 1. Analyser av biomarkører relatert til koagulasjon, som vil bli utført ved laboratoriet til Professor Per Morten Sandset på OUS.
  • Globale koagulasjonsmarkører: Koagulasjonstester som tester hele koagulasjonssystemet.
  • Spesifikke koagulasjonsmarkører: Spesifikke koagulasjonsfaktorer relatert til inflammasjon.
  • NET-markører: Biomarkører for «Neutrophil extracellular traps».
 2. Analyser av markører på betennelse. Vi er særlig interessert i markører som styres av transkripsjonsfaktoren NFκB. Disse biomarkørene vil bli analysert av laboratoriet til Professor Rune Blomhoff ved avd. for ernæringsvitenskap, UiO.
  • Generelle betennelsesmarkører: Biomarkører som responderer på nesten all betennelse.
  • Biomarkører relatert til NFκB.
  • Betennelsesmarkører relatert til endotel og koagulasjon.
 3. Opptelling av venøse tromboser. Vi skal gå gjennom journalene på OUS og Ahus til pasientene som er med i studien og se hvor mange av dem som har fått venøs trombose.

Analyse av dataene

Vi vil gjøre statistiske sammenlikninger av biomarkør-dataene og informasjonen om venøs trombose mellom de som fikk lavinflammatorisk diett og de som fikk standard diett for å se om vår hypotese om lavinflammatorisk kosthold er riktig.

Studentens arbeidsoppgaver

 • Finne informasjon om venøs trombose i journalsystemene ved OUS og Ahus.
 • Gjøre statistiske beregninger for å sammenlikne forekomsten av venøs trombose mellom de to diettene. Lage tabeller og figurer som beskriver resultatet av de statistiske beregningene. Komme i gang med første utkast til artikkel om effekten av en lavinflammatorisk diett på forekomsten av venøs trombose.
 • Studenten må ta relevante kurs innen statistikk på kliniske studier.
 • Være med å planlegge analyser av biomarkørene.

Om forskningsmiljøet

Prosjektet er et samarbeid mellom Anders Erik Astrup Dahm ved Senter for hematologisk forskning på Ahus (CEHRA), Rune Blomhoff og Per Ole Iversen ved Seksjon for klinisk ernæring ved UiO, Per Morten Sandset ved Senter for Trombose og Hemostase forskning på OUS, og Sigbjørn Smeland ved Kreftklinikken OUS. Studenten vil i fulltidsåret vil ha tilholdssted på Ahus og være medlem av Senter for hematologisk forskning. Våre hovedinteresser er forskning på venøs trombose og på eldre med akutt myelogen leukemi og myelodysplastisk syndrom. Hovedveileder vil være Anders Erik Astrup Dahm. Gruppen har for tiden to ph.d.-stipendiater og en forskerlinjestudent. Stipendiatene har tidligere vært forskerlinjestudenter i andre grupper og vet derfor hva som kreves av både studenten og miljøet. Vi har også fire studenter som tar prosjektoppgaven i medisin hos oss.

Hovedgrunnen til at dette prosjektet egner seg godt for en forskerlinjestudent er at alle studiedeltagerne er inkludert og har avlevert 1 års-blodprøver. Det som gjenstår er statistiske beregninger, lage tabeller og figurer, og skrive artiklene. Studenten vil være en del av CEHRA og vil delta på våre forskningsmøter annenhver uke. Studenten vil sitte sammen med de andre stipendiatene på Indremedisinsk klinikk på Ahus.

Kontakt

Anders Erik Astrup Dahm

Emneord: Klinisk prosjekt, Translasjonsforskning, Blod og immunologi, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Kreft
Publisert 8. feb. 2022 14:40 - Sist endret 8. feb. 2022 14:40