Hvilken effekt har trening på hjertet i hypertrofisk kardiomyopati?

Trening er bra, også for hjertet. Men er det bra for alle hjerter? Pasienter med hypertrofisk kardiomyopati ble tidligere frarådet å trene. I dag lurer vi på om det kan være bra også for dem. Bli med oss for å finne det ut!

Bakgrunn

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) er den vanligste arvelige hjertesykdommen, og kjennetegnes ved fortykket venstre ventrikkelvegg. Effekten av trening på individer som er genetisk disponert for HCM er ukjent. Vi undersøker dette ved å trene mus med en genvariant som gir HCM hos mennesker, og ser hvordan trening påvirker ulike celletyper og bindevevsdannelse i hjertet. 

Problemstilling

 • Hvordan påvirkes ulike celletyper og bindevevet i hjertet av trening?
 • Kan trening forebygge sykdomsutvikling hos personer som er genetisk disponert for hypertrofisk kardiomyopati?

Mål

Undersøke om trening påvirker bindevevscellene i hjerter med genvarianter som gir hypertrofisk kardiomyopati

Metoder

 • Tredemølletrening av mus
 • Testing av maksimalt oksygenopptak hos mus
 • Undersøkelser av hjertet med ekkokardiografi, MR og EKG
 • Cellesortering og analyser av genuttrykk i grupper av celler
 • Undersøkelser av bindevevets sammensetning i hjertet

Studentens arbeidsoppgaver

 • Trene mus
 • Teste maksimalt oksygenopptak ved trening
 • Cellesortering
 • Dataanalyse og statistikk
 • Delta i skriving av en vitenskapelig artikkel basert på treningsdata og resultater fra molekylærbiologi

Om forskningsmiljøet

Mathis Korseberg Stokke leder gruppen Translasjonell arytmologi og elektrofysiologi, og er overlege ved arytmiseksjonen på Rikshospitalet. I tillegg til doktorgradsstudenter har han veiledet flere forskerlinjestudenter som har publisert viktige artikler om trening og arytmi. Forskningsgruppen består av forskere med bakgrunn i medisin, biologi og nanoteknologi, og har som mål å skaffe ny kunnskap som kan danne grunnlag for utvikling av ny arytmibehandling. Gruppen jobber både med studier av celler, mus og gris, og har pasientstudier ved Rikshospitalet. Vi holder til ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) på Ullevål sykehus, som er Norges største forskningsmiljø innen hjerteforskning som forsøker å bygge bro mellom basalfagene og klinikk. IEMF har hatt en rekke forskerlinjestudenter, og de har en gjennomføringsprosent på 100. Alle som har fullført forskerlinjen, har fortsatt fram mot doktorgrad.

Ta gjerne kontakt med Mathis Stokke (hovedveileder) eller ph.d.-kandidat Kristine Andreassen for å finne ut mer om prosjektet!

 

Emneord: Translasjonsforskning, Arv og gener, Bildediagnostikk og intervensjon, Celler og molekyler, Hjerte kar og lunger, Sykdommer
Publisert 30. aug. 2021 14:34 - Sist endret 30. aug. 2021 14:34