Hvordan det lille naturlige molekylet NAD+ kommer aldring og Alzheimers sykdom i forkjøpet

Hvordan forbedre konvensjonell behandling av individer med Alzheimers sykdom (AD) eller andre aldersrelaterte sykdommer? Vårt mål er å gi tidlig og nøyaktig diagnose, etterfulgt av nye terapier til AD-pasienter og pasienter med andre aldersrelaterte sykdommer.

Bakgrunn

Vi studerer hvordan små-molekylær NAD+ kommer aldring og AD i forkjøpet. © Evandro Fang

Aldring er en grunnleggende prosess medvirkende til utvikling av en rekke sykdommer i mennesket, slik som skrøpelighet, kreft og flere nevrodegenerative sykdommer, inkludert Alzheimers sykdom. Den globale populasjonen av eldre anslås å øke betydelig i dette århundret; innen år 2100 vil 25% av verdens befolkning være over 65 år gamle. Dette representerer en internasjonal bekymring på grunn av de alvorlige sosioøkonomiske og helsemessige utfordringene knyttet til aldring.

NAD+ er en sentral metabolitt involvert i cellulær bioenergetikk, genomisk stabilitet, mitokondriell homeostase, adaptive stressresponser og celleoverlevelse. Flere NAD+ -avhengige enzymer er involvert i synaptisk plastisitet og nevronal motstandsdyktighet mot stress. Nye funn fra oss og andre viser at NAD+ er redusert ved normal aldring, patologisk aldring og ved aldersrelaterte sykdommer, inkludert ved AD. Slike studier avslører sentrale roller for NAD+ og relaterte metabolitter i tilpasningen av nevroner til et bredt spekter av fysiologiske stressorer, og i motvirkende prosesser ved nevrodegenerative sykdommer, slik som de som forekommer ved Alzheimer, Parkinson, Huntington og amyotrofisk lateral sklerose.

Problemstilling

Fremskritt i forståelsen av molekylære og cellulære mekanismer for NAD+-basert nevronal motstandsdyktighet, vil føre til nye tilnærminger for å fremme sunn hjernealdring og for behandling av en rekke nevrologiske lidelser.

Mål og metode

Vi vil undersøke NAD+-nivåer i AD-sykdomsmodeller i mus og rundormen C. elegans og undersøke effekten NAD+ økning har på minnet hos modeller av AD i mus og rundormen C. elegans. Vi vil også undersøke molekylære mekanismer for hvordan NAD+ økning hemmer Aß- og Tau-patologier.

Studentens arbeidsoppgaver

 • Kvantifisering av NAD+-nivåer:
  • bruke et kommersielt kit og sende prøver til massespektrometrisk analyse
 • Minnestudier:
  • bruke en kjemotakse-basert metode for å evaluere hukommelse i rundormer
 • Levetid og helsespenn i AD-rundormene:
  • behandle AD-rundormene med NAD+ forløpere, etterfulgt av evaluering av levetid og helsespenn
 • Aβ- og Tau-patologier:
  • bruke cellekultur, musehjerne og rundormer for å besvare spørsmålene

Studenten vil få omfattende trening i bruk av rundormen C. elegans og bananfluen Drosophila melanogaster i samarbeid med en senior postdoktor.

Det er et mål at studenten skal presentere en poster (med mulighet for å holde en kort muntlig presentasjon) ved en nasjonalt konferanse.

I tillegg til å oppfylle Forskerlinjens krav om å publisere en artikkel hvor studenten er førsteforfatter, peer reviewed i et internasjonalt tidsskrift, er det muligheter for å skrive en oversiktsartikkel over et relatert emne.

Om forskningsmiljøet

Fang-gruppen er lokalisert til Akershus universitetssykehus, og er sammensatt av 5 postdoktorer, en ERASMUS-student og tre spesialfrivillige. Vi kommer fra 7 land, og dermed vil du øyeblikkelig være involvert i et veldig profesjonelt og internasjonalt forskningsmiljø. Evandro F. Fang vil være hovedveileder for prosjektet, Hilde Loge Nilsen vil være medveileder.

Vi er en verdensledende forskningsgruppe innen studier av NAD+ og mitofagi i aldring og AD (Nature Neuroscience 2019; Cell Metabolism). De fleste av de tidligere kandidatene til Dr. Fang fikk publisert minst 1 oversiktsartikkel og hadde 1-5 artikler med medforfatterskap.

Fang-gruppen har sterke nasjonale og internasjonale samarbeid, der sistnevnte inkluderer et fortsatt samarbeid med PI-er i Oxford, Cambridge, Imperial College London, Harvard, Johns Hopkins University m.fl.

De(n) potensielle forskerlinje kandidaten(e) vil ha mulighet til å delta på minst en internasjonalt konferanse for å utvide sin horisont, og gradvis bygge opp sine internasjonale nettverk.

Vi er et aktivt og produktivt internasjonalt anti-aldringsforskerteam. Vi jobber ekstremt hardt, og vi feirer når vi kan!

Emneord: Laboratorieprosjekt, Aldring og helse, Celler og molekyler, Eldre, forebygging, Stamceller, Hjerne og nervesystem
Publisert 17. sep. 2019 10:35 - Sist endret 17. sep. 2019 10:35