Kan man behandle akutt bihulebetennelse med antibiotika øyedråper?

Gjennom en randomisert kontrollert legemiddelutprøving i prosjektet «bedre behandling ved akutt sinusitt i primærhelsetjenesten» (Basic) vil vi undersøke om kloramfenikol øyedråper virker bedre enn dagens anbefalte behandling.

Bakgrunn

Bihulebetennelse (akutt sinusitt) er den luftveisinfeksjonen som medfører mest bruk av antibiotika i allmennpraksis. Tilstanden står alene for rundt 10 % av antibiotikabruken, selv om antibiotika har helt minimal effekt ved sinusitt. Det mangler kunnskap om hvorfor antibiotikabruken er så høy ved denne tilstanden. En norsk pilotstudie har funnet at antibiotiske øyedråper virker bedre enn peroral antibiotika mot sinusittsymptomer, og det er grunn til å tro at øyedråper er mindre resistensdrivende enn peroral behandling. For å gi sikre svar på om øyedråper er en trygg og effektiv behandling, må det gjennomføres et randomisert kontrollert forsøk i allmennpraksis.

Problemstilling

Vi håper gjennom dette prosjektet, at mange pasienter ikke behøver antibiotikatabletter ved bihulebetennelse, og på den måten få ned antibiotikabruken i norsk primærhelsetjeneste. Vi håper også at vi kan si noe om vanlige bakterielle og virale årsaker til bihuleplager hos voksne.

Mål og metode

Gjennom forskningsnettverket PraksisNett ønsker vi å invitere 400 voksne pasienter som oppsøker sin fastlege med bihuleplager til å delta i denne studien. En tredjedel av pasientene vil bli trukket ut til å bruke kloramfenikol øyedråper i 4 dager. En tredjedel av pasientene vil bli trukket ut til å få øyedråper uten antibiotika (fungerer som placebo/narremedisin) i 4 dager. Og en tredjedel av pasientene vil bli trukket ut til å få vanlig behandling, som her vil være en resept på antibiotika tabletter. Symptomer og plager vil bli registrert i en nettapplikasjon i 28 dager etter legebesøket. Deltakerne vil også bli spurt om de er villig til å ta en bakterieprøve og en virusprøve fra nesen før de begynner med medisin. Bakterie- og virusprøvene vil etter analyser overføres til en sikker godkjent biobank som eies av Oslo universitetssykehus. Deltakerne vil også bli spurt om vi kan hente ut helseopplysninger om dem relatert til luftveisinfeksjoner fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR), Nasjonalt pasientregister (NPR) og Reseptregisteret fra 3 måneder før studiedeltakelse til og med 12 måneder etter studiedeltakelse.

Studentens arbeidsoppgaver

  • Delta i oppfølging av pasienter underveis i den kliniske studien, i samarbeid med forskergruppen og studiesykepleier.
  • Ha hovedansvar for registeroppfølging av studiedeltakerne
    • Søknad om registerdata
    • Analyser av registerdata kombinert med klinisk informasjon
    • Publikasjon av resultater i vitenskapelig tidsskrift

Om forskningsmiljøet

Forskergruppen ved Antibiotikasenteret for primærmedisin ved avdeling for allmennmedisin har lang erfaring i gjennomføring av kliniske studier i allmennpraksis. Det er per i dag tilknyttet en postdoktor og to stipendiater til Basic-prosjektet, samt flere stipendiater som holder på med andre kliniske prosjekter. Forskergruppen har veiledet studenter, stipendiater og andre forskere tidligere.

Guro Haugen Fossum vil være hovedveileder i prosjektet og Sigurd Høye medveileder.

 

 

Emneord: Klinisk prosjekt, allmennmedisin, Farmakologi og medikamentbruk, Infeksjoner, Legemidler
Publisert 26. aug. 2021 16:34 - Sist endret 26. aug. 2021 16:34