Mekanismer for utvikling av hodepine og muskel/skjelettsmerter

Muskel/skjelett plager og smerter er en den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. Denne typen plager står for hele 21 % av år levd med helsetap. Betydningen for folkehelsen er stor, og det er ønskelig med strategier for å redusere omfanget av helsetapet.

Bakgrunn

Kroniske muskel-skjelettsmerter har stor betydning for helse i Norge. En av fire nordmenn sliter med en muskel-skjelettplage og andelen har økt betydelig siden 70-tallet. Muskel-skjelettplager er betydelig i omfang når man ser på statistikk over langvarig sykefravær, uføretrygd og egne angivelser av helseproblemer.

I tillegg fører sykdommene og symptomene til hyppigere legebesøk og bruk av medisiner. Korsryggsmerter alene ble for noen år siden estimert til å koste det norske samfunn ca 15 milliarder kroner årlig.

Årsakene for utvikling av muskel-skjelettsmerter er sammensatt og består av både biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Hovedmålet vårt er å forstå mekanismer for utvikling av ulike typer kroniske smertefulle tilstander, inkludert hodepine.

Problemstilling

Ulikheter i nervesystemets evne til å oppfatte smerte er en av flere mulige årsaker til muskel-skjelettsmerter. Det er slike ulikheter vi ønsker å få mer kunnskap om.

Metode og mål

Problemstillingen undersøkes med genetiske undersøkelser, smertefysiologiske tester, samt behandlingsstudier. Studiene skal gi grunnlag for råd og tiltak som kan begrense omfanget av hodepine og ulike typer muskel/skjelettsmerter.

Studentens arbeidsoppgaver

Det vil være store muligheter for forskningsprosjekt for dyktige studenter innen en rekke områder. For tiden har vi mulighet innen følgende delprosjekter:

  1. Risikofaktorer for utvikling av kronisk smerte etter innleggelse i sykehus for akutte ryggsmerter og isjas. En klinisk forløpsstudie med genetiske og smertefysiologiske målinger.
  2. Mekanismer for smertemodulering. Eksperimentell smertefysiologisk studie.
  3. Antibiotikabehandling av ryggsmerter med MR forandringer
  4. Genetiske varianter ved migrene og kardiovaskulær sykdom.
  5. Molekylærgenetikk – lære analysemetoder og forske på genetisk sårbarhet.

Arbeidssted vil være i bygg 37 Ullevål sykehus. Studenten vil inngå som en del av forskningsgruppen og arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilken delstudie studenten blir tilknyttet. I tilfelle laboratoriearbeid vil studenten få assistanse av andre studenter og ansatte til å gjennomføre forsøkene.

Om forskningsmiljøet

Smerteforskningsgruppen er bredt sammensatt med kompetanse innen basal, klinisk og epidemiologisk forskning. Vår gruppe har et omfattende samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Det er i vår gruppe tilknyttet 10 ph.d.-stipendiater, 1 postdoktor, 6 seniorforskere, 6 professorer/førstamanuensiser, lab og administrativt personell.

Vi har de siste årene hatt drøyt 40 publikasjoner årlig. Deler av gruppen jobber ved Forsknings- og formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) som er en del av Oslo Universitetssykehus.

Vår forskningsgruppe har solid erfaring med studier av kliniske pasientpopulasjoner og leder for tiden 6 ulike nasjonale kliniske studier på smertepasienter.

Samarbeid

Smerteforskningsgruppen er engasjert i ulike forskningsprosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningsopphold ved utenlandsk institusjon vil være aktuelt for studenter som ønsker det.

Kontakt

Kristian Bernhard Nilsen

John Anker Zwart

Kjersti Storhei

Emneord: Laboratorieprosjekt, Genetikk og epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Muskel og skjelett
Publisert 12. jan. 2017 10:29 - Sist endret 2. feb. 2022 14:59