Natriuretiske peptider som ny behandling av hjertesvikt

Har du lyst til å være med på å forske frem ny behandling av hjertesvikt? Vi ønsker å teste ut hvorvidt natriuretiske peptider bedrer hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.

Bakgrunn

Hjertesvikt er en alvorlig sykdom hvor hjertets pumpefunksjon er svekket. Tradisjonelt har denne gruppen hatt god behandling med beta blokkere, ACE-hemmere, angiotensin reseptor antagonister og aldosteron reseptor antagonister. Pasientene som viser bedring har ofte et dilatert hjerte og viser god fylling i diastolen, men redusert evne til å pumpe ut i diastolen og er klassifisert som HFrEF (Heart Failure with reduced Ejection Fraction). Ca. 50% av hjertesviktpasienter har dårlig fylling i diastolen og hovedproblemet synes å være økt stivhet i hjertet, som dermed vanskeligere fylles med blod. Disse kalles hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (forkortet HFpEF, for Heart Failure with preserved Ejection Fraction - kalles også diastolisk hjertesvikt). Hypertensjon, metabolsk syndrom og høy alder synes å disponere og dette forekommer oftere hos kvinner enn menn. Denne pasientgruppen har dessverre ingen medikamentell behandling som bedrer deres hjertesvikt

Problemstilling

Natriuretiske peptider (ANP, BNP og CNP) produseres i hjertet og øker ved hjertesvikt. De virker ved å binde seg til reseptorene NPR-A og NPR-B. De gir bl.a. natriurese og vasodilatasjon, mens de direkte effektene på hjertet er mindre studert. Reseptorene NPR-A og NPR-B øker signalmolekylet syklisk GMP (cGMP), og vi har funnet at disse har forskjellige effekter i hjertet, ved at CNP, men ikke ANP eller BNP, reduserer stivheten i isolerte hjertemuskelceller ved endret fosforylering av titin, et stort protein som bidrar til elastisitet, men også stivhet i hjertet. Vi ønsker nå å undersøke om behandling med CNP bedrer HFpEF i dyremodeller. Resultater fra dette kan gi nye angrepspunkter for behandling av HFpEF i pasienter. Andre prosjekter i forskningsgruppen undersøker de basale mekanismene i hjertemuskelceller, samt utvikling av nye legemidler som kan mimikere CNPs effekter i hjertet.

Mål og metode

Vi bruker dyremodeller, hjertemuskelceller fra dyremodeller og spesielle cellelinjer for å undersøke effekter av natriuretiske peptider i hjertet.

Gruppen har sterk kompetanse innen:

 • Dyremodeller
  • Muse- og rottemodeller for HFpEF
  • Analyse av ekkokardiografi
  • Implantering av miniosmotiske pumper for jevn drug delivery
  • Tilføre behandling gitt som virale vektorer (adeno-assosiert virus)
 • Live imaging
  • Utvikling av nye biosensorer for måling av cGMP live i hjertemuskelceller
  • Målstyrte biosensorer for måling av cGMP i spesifikke deler av cellene

Studentens arbeidsoppgaver

Vi søker motiverte studenter som synes forskning er spennende. Studenten vil jobbe med rotter og mus og vil delta i ulike prosjekter som undersøker om ny behandling kan gi bedring i HFpEF. Studenten vil også delta i utvikling av nye virale vektorer som en ny tilførsel av medikamentell behandling av HFpEF og behandle dyr med disse.

Studenten vil få tett og hyppig veiledning og vil jobbe sammen med bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Målet er at studenten skal jobbe gradvis mer selvstendig i løpet av fulltidsåret, slik at forskerlinjen kan danne grunnlaget for videre ph.d.-studier. Det vil være mulighet for å delta på nasjonale og internasjonale konferanser for å presentere egen forskning. Gruppen har tidligere gode erfaringer med forskerlinjestudenter.

Om forskningsmiljøet

Vår forskningsgruppe består av flere erfarne forskere, stipendiater, postdoktorer og ingeniører og har god erfaring med forskerlinjestudenter. Vi er lokalisert i A-bygget på Rikshospitalet og har nært samarbeid med andre grupper på både Institutt for klinisk medisin og Institutt for basalmedisin. Vi har internasjonalt samarbeid med forskningsgrupper i Oxford, London, Hamburg, Augusta (Georgia) og Houston (Texas).

Ta kontakt med Kjetil Wessel Andressen for å vite mer om prosjektet.

Emneord: Laboratorieprosjekt, Celler og molekyler, Farmakologi og medikamentbruk, Hjerte kar og lunger, Legemidler, Livsvitenskap
Publisert 16. feb. 2021 10:29 - Sist endret 16. feb. 2021 10:29