Nye vaksiner mot koronavirus

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle nye vaksiner som kan gi bred beskyttelse mot ulike typer koronavirus. Dette vil være nyttig både for bekjempelse av den pågående pandemien med SARS-CoV-2, og for å sikre at vi er forberedt på nye fremtidige pandemiske utbrudd av ulike koronavirus.

Bakgrunn

Vi står for øyeblikket midt inne i et pandemisk utbrudd av Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), og opplever at samfunnet er delvis nedstengt for å hindre smittespredning. Det er stor variasjon i hvor dødelig dette viruset er i ulike befolkninger, fra dagens estimat på rundt 7.2% i Italia og til 1.0% i Sør-Korea. I 2003 forårsaket et lignende koronavirus, SARS-CoV-1, et utbrudd som raskt spredde seg fra Guandong i Kina og til 26 land, med totalt 8096 kjente tilfeller og 774 dødsfall. Et annet koronavirus som har forårsaket en epidemi er Middle East Respiratory Syndrome (MERS) viruset, som først ble oppdaget i 2012 i Saudi Arabia. Det er fortsatt sporadiske tilfeller av MERS, og det er høye dødsrater forbundet med infeksjon. Samtidig er det slik at 15-25% av forkjølelser hvert år forårsakes av mildere koronavirus. Det er ingen godkjente vaksiner mot koronavirus tilgjengelig, og historien tilsier at vi nok kan vente flere epidemiske utbrudd av koronavirus med potensielt høy dødelighet også i fremtiden.

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle nye vaksiner som kan beskytte bredt mot ulike typer av koronavirus. Dette gjør vi ved å forsøke å fokusere immunresponsen mot T celler, ettersom disse typisk gjenkjenner proteiner og områder som er relativt konserverte mellom virus i samme familie. Det er fortsatt mye vi ikke vet om SARS-CoV-2, og vi vet ikke hvilke proteiner som vil være mest relevante for å danne beskyttende T celleimmunitet. I dette prosjektet vil vi derfor først undersøke hvilke deler av koronaviruset T-celler i mennesker rettes mot, og deretter designe vaksiner for å stimulere dannelse av beskyttende immunitet mot både SARS-CoV-2 og fremtidige utbrudd av så langt ukjente koronavirus.

Problemstilling

Hensikten med prosjektet er å utvikle nye vaksiner som kan gi bred beskyttelse mot ulike koronavirus, og teste effekt av disse i mus. Disse dataene vil gi grunnlag for videre utvikling mot en vaksine til bruk i mennesker.

Mål og metode

Vi vil først undersøke hvilke koronaproteiner T celler i humant PBMC reagerer mot (ELISpot assay). Basert på disse dataene vil vi designe nye vaksiner som kan gi bred beskyttelse mot ulike koronavirus, og undersøke effekt av disse i mus. Positive data i disse forsøkene vil legge grunnlaget for videre utvikling mot klinisk utprøving av vaksinene.

Studentens arbeidsoppgaver

  • Analysere reaktivitet mot koronaproteiner i humant PBMC med ELISpot.
  • Molekylær kloning for å konstruere nye vaksiner mot korona.
  • Undersøke vaksinestruktur i cellekultur.
  • Evaluere T celleresponser etter vaksinering av mus med de nye vaksinene.

Om forskningsmiljøet

Prosjektet er en del av forskningsgruppen til Gunnveig Grødeland, hvor det i øyeblikket er 1 postdoktorer, 2 stipendiater, og 3 masterstudenter. Gruppen arbeider med hvordan adaptiv immunitet kan moduleres til utvikling av den mest relevante typen beskyttelse i et gitt scenario, og har lang erfaring i utvikling av nye vaksiner. Vi har et godt faglig og sosialt miljø, og studenten vil få mulighet til å delta i grunnforskning med et klart translasjonsperspektiv.

Som forskerlinjestudent vil du regelmessig delta på prosjektmøter hvor du vil få tilbakemeldinger på prosjektet ditt, og også delta i diskusjoner av andres vitenskapelige resultater. Vi har også en journal club hvor vi diskuterer relevante artikler innad i gruppen, og i tillegg er det en ukentlig journal club om immunologi med hele fagmiljøet.

Vi samarbeider med andre forskningsgrupper både internasjonalt og i Norge, og som forskelinjestudent vil du få muligheten til å delta i diskusjoner og møter også med andre relevante partnere.

Emneord: Laboratorieprosjekt, Translasjonsforskning, Blod og immunologi, Infeksjoner, Livsvitenskap
Publisert 3. juni 2020 10:52 - Sist endret 3. juni 2020 10:52