Pre-hospital endovaskulær resuscitering

Hvordan påvirker innføring av en ballong i aorta under hjertestans med pågående hjerte-lunge-redning hemodynamikken? Hvilke risiko utsetter vi pasientene for? Blir dette et behandlingsalternativ for pasienter med refraktær hjertestans? Hva med bruk ved ikke-komprimerbare blødninger?

Bakgrunn

Prehospital behandling
Luftambulansen tilbyr pre-hospital behandling © Fri bruk, Foto: Thomas T. Kleiven

Bruk av endovaskulære resusciteringsteknikker øker i omfang. Økt brukserfaring, bedre utstyr samt bedre teknikker gjør nå disse behandlingsalternativene tilgjengelig også for akuttmedisinske intervensjoner. En studie har vist at spesialister i anestesiologi vellykket kan. Hjertestans utenfor sykehus medfører en 86% dødelighet i Norge. En studie har vist at Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) er en anvendbar teknikk under pågående hjerte-lunge-redning også utenfor sykehus.

REBOA er en av flere endovaskulære resusciteringsteknikker som potensielt kan utføres av luftambulanseleger pre-hospitalt. Kritisk syke pasienter bør tilbys et sømløst behandlingskontinuum allerede fra skadested til intensivavdeling. Bruken av endovaskulære teknikker øker i omfang in-hospitalt og fagmiljøene stiller seg spørsmålet om dette også bør inngå i det avanserte pre-hospitale akuttmedisinske behandlingstilbudet? Er det trygt? Er det riktig bruk av tid? Bedrer det pasientutfallet? Hvordan påvirker endovaskulær resuscitering hemodynamikken? Hva sier litteraturen?

Problemstilling

  • Hvordan påvirker REBOA hemodynamikk, metabolisme og oksygenomsetning?
  • Hvilket vitenskapsgrunnlag finnes for bruk av endovaskulære akuttmedisinske teknikker?

Mål og metode

Prosjektet inngår i forskningsprogrammet EVR (EndoVascular Resuscitation) med fokus på bedre forståelse av hemodynamisk påvirkning gjennom REBOA. Videre ønskes en dypere forståelse av oksygenomsetning og metabolske forandringer. Initialt vil det settes opp forsøksrekker i dyremodeller.

  • Hvilke teknikker finnes der ute?
  • Hva er utfallsmålene?
  • Hva er kvaliteten på studiene?
  • Er dataene transporterbare til en norsk luftambulansesetting?

Svarene på disse spørsmålene besvares best ved en systematisk gjennomgang av litteraturen.

Studentens arbeidsoppgaver

  • Delta i forsøksrekker på dyremodell med tanke på forståelse av hemodynamikk og metabolske endringer ved REBOA.
  • Utføre litteraturgjennomganger som belyser vitenskapsgrunnlaget for EVR.

Om forskningsmiljøet

Forskningsgruppen OSLO Advanced Interventions Research (AIR) er en forskningsklynge som inngår i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) sin nasjonale forskningsstrategi. OSLO AIR består av tre seniorforskere som alle er overleger i anestesiologi og jobber i Luftambulanseavdelingen OUS. Forskningsgruppen har formell forankring i OUS men også tilknytning til UiO. Forskningsgruppa samarbeider med andre etablerte forskningsgrupper som jobber med EVR og hjertestans ulike steder i Norge og Europa. Gruppa har kontorer sentralt i Oslo (SNLA hovedkvarter i Storgata), samt på luftambulansebasen på Lørenskog.

Dersom du har lyst til å vite mer om prosjektet, ta kontakt med Marius Rehn på mobil 907 84 044 eller e-post

Emneord: Translasjonsforskning, Klinisk prosjekt, Akuttmedisin, Bildediagnostikk og intervensjon, Forskningsmetoder og ‑etikk, Hjerte kar og lunger
Publisert 26. mars 2020 11:22 - Sist endret 4. feb. 2022 13:49